Výzkum ukázal, jak zdvojnásobit kapacitu paměti

Christián Mikláš / 19. března 2017 / Tools a Produktivita

zdroj: everypixel.com

Skupinka vědců se rozhodla dokázat, že kapacita paměti je jen o tréninku a také, že z běžného člověka se může stát jedinec s neobyčejnou pamětí.

Vědci zabývající se kognitivní neurovědou si posvítili na mozky 23 světových šampionů v paměťových soutěžích. Chtěli pozorovat, jak jsou jednotlivé části mozků těchto jedinců propojené a jak spolu komunikují. Díky těmto zjištěním se jim podařilo vytvořit tréninkový program, který má potenciál již za 40 dnů výrazně zvýšit paměťovou kapacitu běžného člověka.

foto: everypixel.com

Výzkumníci začali pozorováním mozků jedinců s výjimečnou pamětí pomocí magnetické rezonance. Překvapivé bylo, že mozky neměly o nic víc bílé nebo šedé mozkové hmoty. Jediný rozdíl byl v propojení jednotlivých částí mozku. Konkrétně objevili 25 propojení, která se výrazně lišila od průměru.

Všichni paměťoví atleti mají nějaký způsob trénování své paměti a různé techniky na zlepšování. Vědci se zamýšleli, zda není možné navrhnout cvičení podobné tomu, které využívají sami paměťoví atleti. Cvičení, jehož hlavním účelem by bylo posílení zmíněných 25 propojení, díky čemuž by člověk získal nadprůměrné paměťové schopnosti.

foto: everypixel.com

Na experiment shromáždili 51 lidí s průměrnými schopnostmi. Tuto skupinu následně 40 dní trénovali technikou “ loci „. Tato technika vznikla již ve starověkém Řecku a pomáhala tehdejším myslitelům a státním představitelům v lehčím memorování projevů. Slovo „loci“ pochází z latiny a znamená „místa“. Základním předpokladem této techniky je představit si nějaký dobře známý prostor, například cestu do práce, cestu po zahradě, interiér domu nebo bytu. V tomto prostoru si pak představíš rozmístěná slova, která si chceš zapamatovat. Slova si budeš postupně vybavovat, když se v představivosti projdeš po vybraném prostoru.

foto: everypixel.com

Trénink vyžaduje alespoň 30 minut denně po dobu 40 dnů. To je 1200 minut celkového času. Před tréninkem si účastníci experimentu uměli vzpomenout na 26 až 30 slov. Po tréninku se toto číslo více než zdvojnásobilo a konečný počet byl v průměru 65 slov.

V rámci závěru experimentu prozkoumali mozky účastníků magnetickou rezonancí, aby zjistili, zda se zmíněných 25 propojení jakýmkoli způsobem změnilo. Jak se očekávalo, propojení se výrazně posílila, zejména ta, která spojovala oblasti mozku odpovědné za spojování nově nabytých znalostí s těmi, které jsou v mozku uloženy již déle.

zdroj:  iflscience.com

Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]