Vědci potvrdili, že na záchranu Země máme 10 let

Vladimír Chott / 27. dubna 2017 / Eko

zdroj: pixabay.com

Čas na záchranu Země se nelítostně krátí a je třeba s tím něco udělat. Tým složený z 8 vědců tak přišel s nápadem, jak zachránit lidstvo před katastrofickou změnou klimatu.

Jedním z hlavních důvodů změny klimatu jsou zvýšené hladiny emisí hlavního skleníkového plynu, oxidu uhličitého (CO 2 ) v zemské atmosféře. Existují dvě možnosti, jak emise oxidu uhličitého snížit. První variantou je snižování produkce emisí v průmyslu a využívání více ekologických procesů.

Nicméně, ani snižování emisí v průmyslu nás nemusí zachránit. Proto vědci přišli s druhým scénářem, a to snažit se zachytit co největší množství uhlíku před vstupem do atmosféry. Toho se dá docílit prostřednictvím velké výsadby lesů, úpravou a snižováním nadzemních skládek a konzervováním emisí pod zemským povrchem. Takovým způsobem dojde ke snížení přítomnosti uhlíkových částic v atmosféře a celkovému zpomalení oteplování Země.

Členské země OSN podepsaly loni v dubnu Pařížskou dohodu o změně klimatu. Tyto státy se zavázaly, že od roku 2020 omezí produkci emisí CO 2. Cílem této dohody je „urychleně dosáhnout globálního zlomu v množství emisí oxidu uhličitého.“

zdroj: pixabay.com

Vědcům z Mezinárodního ústavu pro analýzu aplikovaných systémů (IIAS) se podařilo vypočítat podmínky, za jakých se lidstvo dokáže zachránit před situací, kdy se teplota na zemi zvýší o 2 °C. To se považuje za hodnotu, která může vážně narušit klima na Zemi. V případě, že se do roku 2100 zredukuje produkce energie z fosilních paliv ze současných 95 % na 25 % a sníží se celkové odlesňování až o 42 %, lidstvo se zachrání před nenávratnou změnou klimatu.

Je však třeba počítat i s obnovitelnými zdroji energie. Solární a větrná energie tak mohou napomoci k celkové redukci emisí CO 2 a vytvořit podmínky, které budou pozitivně ovlivňovat rozvoj produkce energií v budoucnosti.

 

zdroj: inhabitat.com

Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]