V Barceloně našli způsob, jak vrátit ulice zpět lidem

Simona Hanzelová / 24. května 2017 / Eko

Stejně jako každé velkoměsto, i Barcelonu trápí dopravní zácpy a s tím související znečišťování ovzduší. Město však přišlo s plánem městské mobility, který si klade za cíl ekologičtější, čistší a k chodcům přátelštější život.

V Barceloně našli způsob, jak vrátit ulice zpět lidem. Celý plán je založen na konceptu jistého super bloku, tedy mini sousedství, ve kterém budou vnitřní cesty vyhrazeny především pro chodce a cyklisty, zatímco automobilová doprava se bude soustředit do okrajových částí sousedství. Město chce díky tomuto jednoduchému a zároveň inteligentnímu řešení v nejbližších dvou letech zredukovat motorizovanou dopravu až o 21 %.

zdroj: assets.inhabitat.com

Rozšíření veřejného prostranství pro chodce a snížení frekvence motorizované dopravy však nejsou jedinými benefity barcelonského plánu městské mobility. Mnohem větší význam má snížení předčasné úmrtnosti způsobené motorizovanou dopravou, a to nejen dopravními nehodami. Nedávné studie totiž ukázaly, že znečištěné ovzduší je v Barceloně příčinou až 3 500 předčasných úmrtí ročně. Město doufá, že po odstranění motorizované dopravy, výstavbě 200 kilometrů cyklostezek a přidání autobusových zastávek se alternativní způsoby přepravy stanou pro obyvatele přirozenou volbou.

zdroj: assets.inhabitat.com

Jednou z prvních oblastí, ve které se tento plán zrealizuje, bude čtvrt Eixample. Ačkoliv se osobní automobily na silnice v nitru super bloku dostanou, budou se moci pohybovat pouze rychlostí 10 kilometrů za hodinu. Vyšší rychlost bude možná pouze na vnějším obvodu tohoto super bloku.

Pokud půjde vše podle plánu, mohl by tento systém ulehčit odhadem až 160 křižovatkám. ,,Tento plán zahrnuje podstatu městské ekologie,“  řekla Janet Sanz, městská radní pro ekologii, urbanismus a mobilitu. ,,Naším cílem je, aby se Barcelona stala dobrým místem pro život. Jelikož jde o středomořské město, obyvatelé tu tráví hodně času na ulicích, které jsou jejich druhým domovem. Veřejné prostory musí být proto prostory, kde zelená není jen anekdota, a kde je přítomna historie sousedství a lokální život.“

zdroj:  inhabitat.com 

Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]