0

sdílení

U Antarktidy se podařilo vytvořit největší chráněné území na světě

Linda Cebrová / 13. listopadu 2016 / Tools a Produktivita

Velký úspěch! Po několika letech se oblast Rossova moře stala chráněnou rezervací.

Společenství států sdružených v Komisi pro ochranu živých antarktických mořských zdrojů (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources – CCAMLR) se již dlouhá léta snaží o vytvoření mořské přírodní rezervace u pobřeží Antarktidy v oblasti Rossova moře, kde žije více než 16 tisíc živočišných druhů včetně velryb, tuleňů, albatrosů, tučňáků a unikátních ryb. Toto úsilí však v roce 2013 zablokovala Ukrajina a Rusko a v roce 2014 znovu Rusko spolu s Čínou, protože se jim na tomto území v rybolovu velmi dařilo.

ros

Úsilí naštěstí nevyšlo nazmar a letos se podařilo prohlásit Rossovo moře za chráněnou rezervaci. Tato rezervace se tak stala největším mořským chráněným územím světa. Rozkládá se na 1 550 000 km2, což je asi dvakrát taková plocha, jakou zabírá Španělsko.

czdroj:trover.com

Rossovo moře bylo v minulosti vědci označeny za nejnedotknutelnější mělký oceán, který se na Zemi zachoval. K tomu, aby byla ochrana Rossova moře konečně schválena, byla přijata klauzule 35 let, což znamená, že za 35 let budou muset členové CCAMLR znovu rozhodnout o jeho budoucnosti.

„K tomu, aby byla ochrana moří skutečně efektivní, musí být dlouhodobá. Je před námi několik desítek let, které musíme plně využít a ujistit se, že rezervace v Rossově moři bude obnovena a že její trvalé existenci nestojí nikdo v cestě. Jsme si naprosto jisti, že v roce 2051 to bude jednoduché rozhodnutí, „poznamenal Chris Johnson, manažer WWF

2 Humpback whales under the bow Photo: Ben Wallis Location: Dallmann Bayzdroj fotografie:nathab.com

Vítězství pro Rossovo moře se podařilo dosáhnout po rozhodnutí Baraca Obamy, který schválil rozšíření mořské rezervace na Hawaii s názvem Papahanaumokuakea National Marine Monument. Ta byla až dosud považována za největší mořské chráněné území na světě. Naštěstí i jiné národy podnikly kroky k ochraně svých národních vod. Jedním z nich i Chile, které vytvořilo obrovský mořský park kolem Velikonočního ostrova nebo Velká Británie, která se zavázala k vytvoření chráněných „mořských pásů“ kolem svých zámořských teritorií.

dzdroj fotografie:trover.com

Jakkoliv jsou tyto nové chráněné rezervace obrovské, oceán je přece jen větší. I když se toto léto Světový ochranitelský kongres zavázal k ochraně 30% našich oceánů do roku 2030, máme před sebou k naplnění tohoto cíle ještě dlouhou cestu. Vědci jsou přesvědčeni, že oceánské rezervace jsou klíčové pro ochranu biodiverzity, obnovu rybích populací a zvyšování odolnosti vůči klimatickým změnám.

zdroj:theguardian.com zdroj titul­ní fotografie:inhabitat.com

Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]