Teenager našel zásadní chybu v datech od NASA

Katarína Zelinková / 1. dubna 2017 / Zajímavosti

zdroj: Alex Cousins

Ani NASA není neomylná. Když šikovný student našel ve výpočtech vesmírné stanice chybu, vysloužil si pochvalu a uznání od významných vědců.

TimPix Project je unikátní projekt, který studentům i učitelům ve Velké Británii umožňuje vypracovávat vědecké výzkumy s využitím reálných dat. Na tomto projektu participuje i Miles Soloman, 17letý student z Sheffieldu, který je podle všeho nejen nadprůměrně inteligentní, ale také velmi všímavý. Během práce na výzkumu, který se zabývá vlivem kosmického záření, objevil zásadní chybu ve výpočtech NASA.

Britský astronaut Tim Peake na vesmírné stanici ISS strávil 6 měsíců a zároveň pracoval na projektu zabývajícím se dopadem kosmického záření na člověka. ISS za ten čas sesbírala data, která se v podobě hromady tabulek z Excelu dostaly do rukou právě Milesovi Solomanovi.

Zdroj: Alex Cousins

Ten spolu s ostatními studenty, kteří spolupracovali na projektu, nejprve roztřídil data podle hladiny energií. „Podíval jsem se na samotný konec seznamu, kde byly nejnižší hladiny energií. Všiml jsem si, že tam, kde neměla být zjištěna žádná energie a žádná hodnota záření, byla zapsána hodnota -1. A hned jsem si pomyslel ‚negativní energie neexistuje‘ a tehdy jsme si uvědomili, že ve výpočtech je chyba,“ vysvětluje Miles pro BBC Radio 4 v programu World at One.

Soloman spolu se svým učitelem fyziky Jamesem O’Neillem neotáleli a ihned kontaktovali NASA. Výzkumníci z NASA studentům objasnili, že o chybě věděli, ale domnívali se, že tato chyba se stává pouze jednou nebo dvakrát do roka. Soloman však zjistil, že se mýlili. V rozhovoru pro World at One vysvětlil, že tato chyba se opakuje vícekrát do dne.

Fyzik Lawrence Pinsky z Univerzity v Houstonu, který také spolupracuje na TimPix Project a podílel se i na monitorování kosmického záření na stanici ISS, v rozhovoru pro World at One celou záležitost ozřejmil. „Některé z algoritmů, které konvertují shromážděná data, byly špatně nastaveny a když data převedly, vyšlo jim i záporné číslo.“

Na otázku, zda takové odhalení bylo pro NASA zahanbující, odpovídá s nadhledem. „Necítili jsme se zahanbeně, ocenili jsme to. Projekt má studentům přinést příležitost nejen pracovat s reálnými daty, ale také objevit věci, jako je tato. „

Ani sebevědomí Milese Soloman nevyletělo do výšin. „Nesnažím se dokázat, že NASA se mýlí, ani si nemyslím, že jsem lepší, protože je jasné, že nejsem. Oni jsou přece NASA. A já pro ně chci pracovat a učit se od nich,“  objasňuje svůj postoj Miles v rozhovoru pro World at One.

V rámci TimPix Projectu mohou studenti pracovat i na genetickém výzkumu kardiovaskulárních chorob, analyzovat atmosféru na Marsu nebo se zúčastnit známého MoEDAL experimentu. TimPix Project je jedním z několika projektů, které organizuje IRIS (the Institute for Research in Schools). IRIS spolupracuje s organizacemi jako je CERN, NASA nebo Wellcome Trust za účelem podpořit zájem a nadšení dětí pro vědu.

Zdrojový článek:  futurism.com

Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]