Studenti IT by neměli být trestáni za opisování. Proč?

Christian Mikláš / 16. června 2017 / Zajímavosti

zdroj: pexels.com

Na univerzitě v Berkley odhalili, že 100 ze 700 studentů informatiky používá cizí kód a vydává ho za svůj vlastní. Na Brownově univerzitě jsou skoro za polovinu případů plagiátorství zodpovědní programátoři. Do třetice: na Purdueově univerzitě odevzdali dva studenti projekty se 100 řádky identického kódu.

Je problém v tom, že jsou studenti informatiky prostě nepoctiví, nezodpovědní, neetičtí lidé? Nebo je spíše problém v tom, že způsob vývoje softwaru v akademickém prostředí nemá nic společného s tím, jak to funguje v reálném světě?

foto: pexels.com

Schopnost kopírovat je nutná

Bezpečně můžeme tvrdit, že plagiátorství patří mezi nejzávažnější přestupky v akademickém prostředí. Pokud někoho přichytí, dostane penalizaci nebo ho rovnou vyhodí. Ve skutečném světě tomu tak ale není.

Pokud jsi programátor, tvou prioritou není demonstrovat originalitu při psaní každého řádku kódu, ale dokončit úkol co nejefektivněji.

V praxi to znamená časté návštěvy stránek jako Stack Overflow nebo Reddit, za účelem řešení problémů, se kterými si programátor neumí poradit sám. V pracovním prostředí kopírování není přestupkem, ale důležitou schopností. Vyžaduje to porozumění cizímu kódu, aby člověk uměl najít správné řešení někoho jiného a integrovat ho do vlastního kódu.

Ironie je v tom, že plagiátorství v ostatních oborech typicky naznačuje neporozumění úkolu. V informatice to znamená pravý opak: člověk je nejen schopen najít správné řešení, ale také mu rozumí dostatečně na to, aby ho byl schopen využít ve vlastním projektu.

foto: pexels.com

Univerzity neučí schopnosti potřebné v práci

Debata o plagiátorství souvisí s obecnější otázkou týkající se úlohy univerzit ve vzdělávání nových softwarových vývojářů.

Univerzity učí informatiku ne z pohledu toho, co potřebuje pracovní trh, ale z pohledu, který se snaží vychovat výzkumníky a akademické pracovníky. Toto je zřejmé zejména z osnov, které zdůrazňují teoretické koncepty nevyužitelné v praxi.

Možná přišel čas přehodnotit způsob výuky informatiky.

Asi by bylo vhodné nabídnout těm, kteří nechtějí pokračovat v akademické kariéře, alternativní osnovy, které by je lépe připravily na praxi. Jak by tedy měl vypadat ideální kurz programování?

Měl by se soustředit na fundamentální schopnosti potřebné pro vývojáře, ale také by měl klást důraz na profesionální schopnosti. Pěknými příklady zmíněných schopností jsou management zdrojů na Git, testování, techniky projektového managementu a základy DevOps.

zdroj:  thenextweb.com

Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]