0

sdílení

Slovinsko přijalo zákon o právu na vodu pro každého

Linda Cebrová / 22. listopadu 2016 / Zajímavosti

Voda se stala tekutým zlatem budoucnosti.

 

Slovinsko se rozhodlo přijmout do své ústavy pozměňovací návrh, který se v žádném jiném evropském státě ještě neobjevil. Voda se má stát základním právem pro všechny a bude tak pod ochrannou rukou státu a nebude vnímána jen jako běžná komodita na trhu. Slovinci chtějí tímto krokem zdůraznit vážnost a důležitost všech vodních zdrojů. Voda se totiž stává zlatem 21. století.

Přístup k pitné vodě má být tedy základní právem všech občanů a neměla by se z ní stát komerční záležitost. Z 90 členného slovinského parlamentu se rozhodlo hlasovat 64 poslanců a nikdo nebyl proti. Do ústavy se tak mohou doplnit slova o tom, že „každý má právo na pitnou vodu“Kompletní článek v ústavě tak zní takto: „Vodní zdroje představují veřejný zájem, který je spravován státem. Vodní zdroje trvale slouží k zásobování občanů a domácností pitnou vodou, a v tomto smyslu nejsou obchodní komoditou“.

ab
Tohoto hlasování se zdržela jen jedna parlamentní strana. Ta je toho názoru, že změna nebyla nutná a byl to jen způsob, jak uměle zvýšit podporu publicity. Slovinský premiér Miro Cerar se již delší dobu vyjadřoval o vodě a vodních zdrojích jako o „tekutém zlatě 21. století“, a proto si myslí, že je povinností státu její ochrana. Premiér země se také vyjádřil, že v budoucnu se jejich voda stane ještě cennější komoditou, tlak větších zemí se bude zvyšovat a Slovinsko se jí nemůže vzdát. Slovinská voda je totiž podle testů velmi kvalitní a v budoucnosti se očekává, že bude terčem zájmu mezinárodních korporací.

water1

Slovinsko se tímto krokem stává první zemí v Evropské unii, která do své ústavy zakotvila právo na vodu. Díky iniciativě občanů členských zemí Evropské unie, kterým se podařilo vysbírat přes 1 milion podpisů, se v roce 2014 vyloučila dodávka vody a řízených vodních zdrojů z pravidel evropského vnitřního trhu. Ústavní ochranu vody se podařilo zavést již v 15 zemích po celém světě. Slovinsku se v ekologických otázkách opravdu daří a Česká republika by si z jejich jednání mohla brát příklad. Letos se Slovinsku dokonce podařilo jako prvnímu na světě dostat označení „zelená země“ a jejich hlavní město Lublaň získalo titul „Evropské zelené město“.

zdroj: inhabitat.com  zdroj obrázků a titulní fotografie: wallpaperbetter.com
Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]