0

sdílení

San Diego se stane největším městem USA, které bude fungovat pouze na obnovitelné energii

Dárius Polák / 22. listopadu 2016 / Zajímavosti

San Diego čekají velké změny.

 

San Diego nečeká až Washington vydá rozhodnutí o změně klimatu. Město v jižní Kalifornii se posouvá vpřed se svým ambiciózním plánem fungovat na 100% pouze na obnovitelnou energii. Plán zahrnuje hlavní cíl, kterým je do roku 2035 snížit skleníkový efekt o 50%. Republikánský starosta Kevin Faulconer podpořil Akční klimatický plán (Climate Action Plan), který byl jednomyslně potvrzen v prosinci.

Využití obnovitelných zdrojů energie, jako je solární a větrná energie, bude zvýšené za účelem splnění cíle. San Diego je už v současnosti na druhém místě ve využívání solární energie v zemi. Za 2 roky se využití zvýšilo o 76%, což představuje 189 megawattů fotovoltaické kapacity.

Titulní

Plán také zahrnuje zvýšení počtu městských stromů o 35%, a to do roku 2035, což je možná ještě důležitější cíl než využívání obnovitelných zdrojů nebo redukce skleníkového efektu, protože stromy dokáží vázat a využívat oxid uhličitý. Stále více vědců vidí význam v obnovení ekosystémů pro snížení atmosférického oxidu uhličitého s cílem zvrátit globální oteplování a ochránit biodiverzitu. Obnovením vodních ploch, půdy, luk, mokřadů a lesů se dokáží odstranit gigatuny oxidu uhličitého z atmosféry, čímž se atmosféra vrátí do takového stavu, v jakém byla před průmyslovou revolucí.

Další cíle zahrnují recyklaci nebo kompostování 90% odpadu a snížení počtu vozidel o polovinu, také do roku 2035. Do snížení počtu soukromých vozidel plánuje město hojně investovat v oblasti veřejné dopravy a cyklistické infrastruktury. Město by zároveň udělalo polovinu svých vozů elektrickými.

1

Někoho možná překvapuje, že republikánský starosta vede snahu o snížení globálního oteplování, když hlavní představitel otevřeně popřel jeho existenci. Z průzkumu však vyplývá, že až 47% republikánů si myslí, že globální oteplování je seriózním problémem, který je třeba řešit.

San Diego je důkazem, že rozdílné politické strany dokážou spolupracovat pro dosažení jednoho společného cíle a mohou být příkladem pro zbytek světa. Narozdíl od klimatického summitu v Paříži, cíle San Diega pro redukování skleníkového efektu jsou legálně závazné.

Pokud se to městu podaří a bude fungovat na 100% na obnovitelné energii, přidá se do rostoucího seznamu měst na světě, které pohánějí svou ekonomiku kompletně pouze s touto energií. Tento seznam zahrnuje Vancouver, San Francisco, Sydney nebo Copenhagen. Můžeme v něm očekávat někdy v budoucnu i Prahu?

2
zdroj: inhabitat.com , zdroj fotografií: inhabitat.com
Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]