0

sdílení

Jihomoravský kraj podporuje své Nadáče v jejich kariérách

/ 8. ledna 2017 / Business

zdroj: Veřejné fotky JCMM

Nadáči není žádná hanlivá přezdívka mířená na skupinu mladých studentů, které spadají do jednoho z mnoha programu Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu  (JCMM). Sami nadaní studenti (Nadáči) středních škol a bakalářských programů v JMK  se tak oslovují a nebojí se prezentovat pod tímto označením na veřejnosti. Robot ovládaný očima, výzkum nádorových mutací, stabilizační systém pro ochranu vozidel při smyku jsou jen dílčí ukázky prací některých z podporovaných studentů.

Zájmové neziskové sdružení JCMM nepodporuje pouze Nadáče (celý oficiální název programu zní PPNS = Program podpory nadaných studentů), ale jeho dlouhodobým cílem je podporovat příliv studentů ale i zahraničních vědců do jihomoravského regionu. PPNS je jen jedním z mnoha programů podpory JCMM.

Vytváří zde ve spolupráci s dalšími institucemi, zejména brněnskými univerzitami, podmínky pro rozvoj vědy, výzkumu a potenciálu studentů. Z výše jmenovaných projektů, jež získávají přední umístění na zahraničních vědeckých soutěžích, je vidět, že cíl se daří dlouhodobě naplňovat. Navíc se jedná o jedinečný projekt v naší republice. Žádný jiný kraj tak nepodporuje své vědce a studenty.

nadaci3 Zdroj: Veřejná databáze fotek JCMM na FB

Čím tě Nadáči překvapí?

Jsme se zeptali Lucky Karmové, která se doslova stará o pohodlí a zázemí středoškoláků a vysokoškoláků zařazených do PPNS už sedmým rokem.

“Mě Nadáči překvapují pořád. Nikdy se s nimi nenudím. Z konkrétních věcí mě asi v posledních měsících mile překvapili historickou webovou ročenkou, zatím je jen pro interní účely. Nemile mě občas zaskočí, jak málo jsou Nadáči vzdělaní v oblasti mezinárodní nebo domácí politiky, jak málo znají moderní historii a že málo čtou beletrii. Na druhou stranu to asi bohužel není nic, čím by vybočovali oproti vrstevníkům.”

Nedivíme se, že Lucku dokážou zaskočit i po tolika letech. Nadáči jsou neobvykle zvídaví a hlavně vynalézaví, což dokládá i výzkum Martina Ptáčka. V osmnácti se v rámci Středoškolské odborné činnosti (SOČ) zaměřil na bezpečnost řidičů při smyku na vozovce. “Představte si, jak řidič sešlápne prudce plyn až začnou prokluzovat kola. Software proti smyku je součástí vybavení každého moderního vozidla…” a skromně dodává, “já jsem si ji jenom chtěl vyzkoušet i na mém vlastním modelu.” 

Podporovat studenty, to není jenom o penězích

Finanční částkou 30 000 Kč na rok pro vlastní sponzorování aktivit, přednášek, techniky či výzkumu ale podpora studentů nekončí. Lucka ve spolupráci s dalšími partnery JCMM vymýšlí další aktivity, které vyplní volný čas studentů a ještě se dozvědí něco nového nejenom z jejich oblasti zájmů.

nadaci4 Zdroj: Veřejná databáze fotek JCMM na FB

Připomeňme například už sedmým rokem pořádanou soutěž N-Trophy, která je otevřená pro všechny studenty středních škol na Slovensku a u nás, kteří si vzájemně chtějí poměřit síly v často i vědecky záludných úkolech. Posuď, jak bys obstál při analýze polystyrénu, vyšetřování údajné smrti s příčinou anafylaktického šoku? Uměl bys pracovat s UV lampou nebo elektronovým mikroskopem a porovnat tím vzorky chlupů ze saka domnělého vraha?

Co třeba zajít na pitvu psa? Zjistit, že rovnoběžky se mohou protnout i dříve než v nekonečnu? Nebo si vyzkoušet pětihodinovou zážitkovou bojovku, kde je cílem poznat základy první pomoci? I takto se mohou talentovaní studenti bavit díky podpoře univerzit stojících za JCMM. Dvakrát ročně připravují nejen vysokoškolští profesoři sérii populárně naučných workshopů, které se krátce nazývají T-exkurze.

Je libo totalitní režim nebo urychlovač částic? 

Zažít si totalitní režim na vlastní kůži? Proč ne v projektu s příznačným jménem Systém, kterého se zájemci z programu PPNS mohli v loňském roce 2016 zúčastnit. Atmosféra byla tak autentická, že mnozí ze studentů po skončení potvrdili, že systém se na první pohled jevil jako skvěle fungující a zapomněli, že se pohybují pouze ve smyšleném příběhu.

nadaci5 Zdroj: Veřejná databáze fotek JCMM na FB

Nezůstávejme ale omezeni pouze na Českou republikou. Díky podpoře Jihomoravského kraje se studenti podívají i do zahraničí. Sama vzpomínám na možnost navštívit s Nadáči výzkumné centrum CERN v Ženevě. Měla jsem tak po letech možnost sledovat nadšení a zvídavost mladší generace v největším evropském interaktivním muzeu Technorama. Došlo i na ochutnávku v sýrárně a čokoládovně, vše doprovázené přednáškami v anglickém jazyce.

Sbírání povinných bodů probíhá u talentů automaticky

Úspěšným složením vstupních testů a zařazení se do programu nezačínají studentům pravidelné finančně žně. Pro setrvání v programu i v dalších letech je nezbytné sbírat body za různě bodované aktivity – návštěva přednášek, vedení soutěží, vlastní výzkum a další.

Ovšem pro většinu z nich to není žádný problém. Řekněme, že body jim naskakují automaticky, jak se dále rozvíjejí a pracují na sobě. Například studentka Masarykovy univerzity Míša Krákorová požadované minimum bodů překročila hned čtyřikrát. Nemůžeme se divit, vždyť Míša je v laboratořích jako doma. Její píle ve výzkumu nádorových mutací byla v roce 2013 odměněna ziskem ceny Česká hlavička v kategorii život a zdraví člověka.

Přes všechny úspěchy, výzkumy i sběr bodů zůstávají nadáči běžnými dospívajícími, kteří se tu a tam scházejí u “neoficiálních” akcí PPNS – společném sledování filmů, opékáním špekáčků nad ohněm, závoděním v bazénu na chatách samotných studentů.

nadaci1Zdroj: Veřejná databáze fotek JCMM na FB

 

Zdroj: www.jcmm.czhttp://ntrophy.cz

Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]