Psychedelické léky vyvolávají vyšší stav vědomí

Christián Mikláš / 7. května 2017 / Zajímavosti

zdroj: pexels.com

Lidé, kteří brali psychedelické látky, často tvrdili, že prožívají hlubší procítění bytí. Teprve nyní však vědci poprvé potvrdili, že tyto látky mohou člověku navodit vyšší stav vědomí.

,,Výsledky současné studie nám pomáhají porozumět tomu, co se děje v mozcích lidí, když prožívají rozšíření vědomí pod vlivem psychedelických látek,“ řekl jeden z autorů nové studie, Dr. Robin Cahart-Harris. ,,Lidé často tvrdí, že prožívají stav porozumění pod vlivem těchto látek, a pokud se toto objeví v medicínském kontextu, může to předpokládat pozitivní dopad.“

foto: pixabay.com

Jedním ze způsobů, kterými věda měří stav vědomí, je pozorování diverzity nervových signálů. Ta udává, jak komplexní je mozková aktivita v daném čase a poskytuje matematický index pro stav vědomí. Například bdělý mozek má větší diverzitu nervové aktivity, než ten spící, což znamená, že má i vyšší stav vědomí.

Výzkumníci z Univerzity Sussex a Imperial College uskutečnili experiment, ve kterém některým dobrovolníkům podali tři různé psychedelické látky a některým nic. Na konci experimentu, když změřili diverzitu nervových signálů všech dobrovolníků, zjistili, že ti, co užili psychedelickou látku, mají vyšší diverzitu než ti, kteří neužili nic.

foto: pexels.com

,,Během psychedelického stavu je elektrická aktivita mozku méně předvídatelná, než během normální vědomé bdělosti – měřeno obecnou diverzitou,“ vysvětluje profesor Anil Seth z Univerzity Sussex. ,,Protože tento způsob měření již ukázal své opodstatnění při určování stavu vědomí, můžeme tvrdit, že psychedelický stav se projevuje jako vyšší úroveň vědomí, než je běžné, ale jen vzhledem k tomuto konkrétnímu matematickému modelu měření.“

Vědci však zdůrazňují, že je důležité správně pochopit a interpretovat výsledky experimentu. To, že někdo užívá psychedelické látky, neznamená, že jeho vědomí je vyvinutější nebo jakkoli lepší než vědomí obyčejného člověka. Výsledky výzkumu, jak vědci doufají, mohou být použity v lékařském prostředí při léčení deprese kontrolovaným přijímáním speciálních psychedelických léků.

zdroj: iflscience.com

Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]