0

sdílení

Odvrácená tvář konzumní společnosti: Je tohle opravdu způsob života, jakým chceme žít?

Barbora Prochovníková, vedelisteze.sk / 29. ledna 2017 / Zajímavosti

zdroj: pexels.com

Zkusme se na chvíli zastavit a zamyslet …

 

Lidé v minulosti neznali nadbytek. Segregovali se do skupin, socializovali se, bojovali o přežití. To, co ulovili, bylo jejich alfou a omegou. Průmyslová revoluce a vývoj technologií a dopravy však změnily život každého z nás. Do určité míry jsme ovlivněni moderními výdobytky doby, nicméně věřím, že každý přijde do bodu, kdy vystřízliví a dokáže se na svůj život a společnost podívat i z jiného úhlu.

Lidé se rádi porovnávají, chtějí být lepší než ostatní.

Je však skutečně potřeba neustálé předjíždění se? Doba je rychlá, všeho je nadbytek. Už není třeba nic lovit, stačí nasednout do auta a jet k nejbližšímu nákupnímu centru. Kupujeme množství jídla, které nejsme schopni spotřebovat, a to následně končí na skládkách. Nemluvě o tom, že potraviny obsahují různé chemikálie, umělá barviva a konzervanty, které našemu zdraví neprospívají. Přemýšlíme vůbec nad tím, co kupujeme? Jaký dopad má koupený výrobek na životní prostředí? Zda je vyroben z obnovitelných zdrojů nebo zda se firma chová ohleduplně ke zvířatům a svým zaměstnancům? Znamená zvýšená spotřeba více štěstí?

Výsledek vyhledávání obrázků pro poptávku universe pexels
foto: pexels.com

Je toto opravdu způsob života, jakým chceme žít?

Konzumní společnost navíc zatěžuje životní prostředí. Ozonová díra, změna klimatu, úbytek biologické rozmanitosti a další environmentální problémy jsou výsledkem společnosti masového konzumu. Jednorázové předměty denní spotřeby z nás dělají ty, kteří zatěžují životní prostředí, a to na úkor šetrnějších národů a kultur. Nic však není ztraceno. V současnosti stále více lidí dospívá k uvědomění a cítí, že změna je nevyhnutelná. Nejsou spokojeni s tím, co je ještě před pár dny, měsíci nebo lety dělalo šťastnými. Dnes hledají alternativy a snaží se po sobě zanechat co nejnižší ekologickou stopu.

Pamatuj, že zvýšená spotřeba neznamená lepší a šťastnější život.

Více jídla v chladničce ani více oblečení ve skříni neznamená více spokojenosti. Každá koupě znamená chvilkovou radost a její následné vyprchání. Takhle to funguje, pořád dokola. Reklamy, akce, úvěry, tlak. Jsme silní, abychom mu dokázali vzdorovat? Dokáže to někdo? Pevně ​​věřím v obrácenou stranu mince, která právě dopadá na zem. Na zem, která je půdou pod našima nohama, půdou po které můžeme kráčet. To je příroda, síla, která nás žene k podstatě. Máme rozum, ale zejména srdce a intuici, která tam někde v hloubce ví, co je správné. Zkusme se jen ztišit a zaposlouchat se do sebe. Každý jsme strůjcem svého štěstí, ale všichni tvoříme celek. Děláme společné kroky, je jen na nás jestli vykročíme vpřed nebo vzad.

 

zdroj: vedelisteze.sk 
Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]