0

sdílení

Ochlazující střechy a modulární domy jako byznys příležitosti? Víš, jaké mají výhody?

Martina Rypáková / 4. ledna 2017 / Startupy

zdroj: dezeen.com

Většinu času trávíme uvnitř různých budov. Pobyt v nich má bezpochyby vliv na naše zdraví a jejich provoz zase vliv na životní prostředí. Budovy jsou však jen zřídka efektivní a zejména zdraví prospěšné. Jak to změnit, a ještě i vydělat?

 

Administrativní budovy či domy jsou častokrát postaveny tak, aby „prošly“ stavebními povoleními a nemyslí na svůj dopad na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Statistiky OECD říkají, že 76% světové elektřiny se používá na provoz budov. A tak jsou miliony dolarů či korun ročně zbytečně vyhozeny.

Odhady říkají, že díky ekologičtějším zařízením bychom mohli v domácnosti ušetřit až třetinu současných nákladů vynakládaných na ohřev vody a vytápění, chlazení, osvětlování. V současnosti ve stavebnictví existuje mnoho iniciativ, které doporučují používat ekologické materiály či zařízení. Tento trend bude určitě pokračovat, tak využij tyto byznys příležitosti.

Odpověď na otázku, proč „zelené budovy“, je jednoduchá. Ve velkém rozsahu pomáhají zmírnit klimatické změny. Ještě stále velký podíl elektřiny pochází z uhelných zdrojů a uhlí je hlavním viníkem klimatických změn, uvolňuje do prostředí více oxidu uhličitého než jakékoliv jiné palivo. Existují stovky až tisíce budov či domů po celé republice, které přímo vyžadují ekologizaci, tak proč tyto příležitosti nevyužít?

Ochlazující střechy

Vlivem klimatických změn roste průměrná teplota. I léta u nás jsou již stále méně snesitelná, zejména ve větších zastavěných městech. Ochlazující střechy jsou navrženy tak, aby odrážely sluneční záření, a tak absorbovaly méně tepla.

Výhody ochladzujúcich střech:

 • snížení výdajů za energii díky snížení potřeby klimatizace, kterou ze zdravotních důvodů snáší stále méně lidí,
 • zlepšení pohodlí uvnitř prostor, které nejsou klimatizované, jako jsou garáže nebo terasy,
 • prodloužení životnost střechy snížením působící teploty.

Pokud je v komunitě více takových střech, profituje z toho i životní prostředí a ve městech:

 • se snižuje celková teplota vzduchu, a tím zabraňuje tzv. efektu tepelného ostrova,
 • se snižuje poptávka po elektřině ve špičce, čímž se zabraňuje výpadkům,
 • se snižují emise elektráren a spotřeba energie používané na chlazení.

Modulární domy

Modulární počítače, modulární auta, modulární mobilní telefony. Ani stavebnictví nezaostává a modulární budovy – domy se stávají součástí našich životů a také se skládají z mnoha modulárních částí.

Modulární domy a budovy jsou konstruovány ve 3D. Dům je vytvořen na základě požadavků klienta, ale vyrobený v továrně: vnitřní i vnější stěny, inženýrské sítě, vnitřní příčky a schody. Moduly jsou na 90 – 95% dokončeny, když přijdou z montážní linky. Pak je budova přemístěna na místo a připevněna.

Výhody zelených modulárních budov:

 • integrovaná ekologická řešení a zařízení,
 • výroba modulárního domu vyprodukuje o 50 až 75% méně odpadu než jeho ekvivalent stavěný na místě,
 • vytvářejí se konstrukčně silnější a pevnější budovy,
 • větší předvídatelnost nákladů a snižuje časovou náročnost na stavbu
 • prostředí továrny snižuje riziko výskytu plísní způsobené vlhkostí a eliminuje se riziko krádeží a splňují všechny předpisy v jakýchkoliv klimatických podmínkách v každém ročním období.

Světla budoucnosti

Osvětlení večer či v noci je samozřejmé. Výroba energie na osvětlení však zatěžuje životní prostředí. Mnoho podnikatelů pracuje společně na vývoji energeticky úsporného osvětlení. Není proto překvapením, že nejrychleji rostoucí soukromou firmou se stala environmetallights.com, v čem jsou odlišní si můžeš prohlédnout ve videu.

Několik inspirací …

Skupina Architecture 2030, kterou vede zelený architekt Ed Mazria, se snaží zcela eliminovat používání fosilních paliv v nových budovách. Všechny budovy, které navrhuje jsou „carbon free“, čili bez uhlíkové stopy. Zde si můžeš prohlédnout přehled všech jeho prací a iniciativ od roku 2002.

Kromě toho, zelené budovy šetří vodu, šetří peníze, šetří zdroje a poskytují zdravější a produktivnější místo pro život a práci. Počáteční náklady na výstavbu zelených budov nejsou vyšší než na jakékoliv jiné budovy, a pokud ano, z dlouhodobého hlediska jsou výhodnější a vlastníkům i nájemcům to vracejí prostřednictvím úspor energie a zvýšené kvality života.

Pokud bys chtěl ještě víc než „ozelenit“ budovu, Organizace World Green Building Council (WorldGBC) je síť, která stanovuje standardy pro zelené budovy, které jsou lídry v energetice a designu, a zároveň tyto budovy certifikuje. V roce 2010 si stanovila cíl, že certifikuje 100 000 zelených administrativních budov a do roku 2020 doufá, že tato čísla porostou na desetinásobek. Motivace lidí a jejich vzdělávání je velmi důležité, tehdy se stanou realitou. Nikdo přece nemá rád plýtvání.

Kromě inovací ve stavebních technologiích a zařízeních bude však muset někdo jejich použití i verifikovat. Konzultační společnosti se specifikací právě na budovy mají proto dveře do světa byznysu otevřené.

 

Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]