Nové biopalivo z odpadních vod snižuje emise až o 80 %

Miroslav Lukáč / 30. března 2017 / Eko

zdroj: makesindiaclean.com/seat-mediacenter.com

Biopaliva a alternativní paliva jsou stále více diskutovaným tématem. Myšlenka a vynaložené úsilí na vytvoření paliva, které produkuje výrazně méně emisí a ochrání naši planetu, si určitě zaslouží obdiv a podporu.

SEAT a vodohospodářská společnost Aqualia přišly s úžasným návrhem biopaliva, které sníží znečištění ovzduší pocházející z klasických paliv. Abychom získali biomethan, je třeba oddělit vodu od usazenin a následně je nezbytné ošetření fermentací. Po čistícím procesu může být tento bioplyn použit jako palivo. Podle SEATu výroba a spalování bioplynu produkuje až o 80 % méně CO2 než benzín.

zdroj foto: life-methamorphosis.eu

Cílem projektu je zaměřit se na velkokapacitní produkci prostřednictvím dvou čistíren odpadních vod. Prototyp s názvem UMBRELLA bude zřízen v městské čistírně odpadních vod v Barceloně. Prototyp METHARGO vytvoří biomethan při manipulaci se zvířecím hnojem. Bioplyn vyrobený tímto způsobem je možné využít přímo v automobilech nebo distribuovat prostřednictvím sítě plynovodů.

Středně velká čistička odpadních vod je schopna denně vyprodukovat přibližně jeden milion litrů odpadních vod, z níž by bylo možné vytvořit přibližně 100 000 litrů biopaliva. Takové množství biomethanu by stačilo na pohon 150 vozidel na vzdálenost téměř 100 km denně.

zdroj foto: seat-mediacenter.com

SEAT poskytne vozidla na testování tohoto biopaliva na vzdálenost 120 000 km. Tento projekt financuje Evropská Komise spolu s ostatními firmami podílejícími se na tomto projektu, kterými jsou Fomento de Construcciones y Contratas, Gas Natural, Katalánský institut pro energii a město Barcelona.


zdroj: inhabitat.com

Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]