Nedostatek spánku doslova ničí tvůj mozek

Katarína Zelinková / 1. června 2017 / Zajímavosti

zdroj: pexels.com

Výzkumníci zvedají varovný prst. Výsledky nejnovější studie prokázaly, že spánková deprivace může mít zásadní následky.

Spánek je důležitější, než si myslíme. Náš mozek je aktivní během celého dne, a to nejlepší, co pro něj můžeme udělat, je dopřát mu dostatek času na odpočinek a regeneraci právě prostřednictvím spánku. Probdělé noci, které se čas od času přihodí každému z nás, nepředstavují pro organismus žádnou velkou hrozbu. Co se však stane, pokud tvůj mozek bude pravidelně zápasit s nedostatkem spánku?

Zdroj: flickr.com / Philip Calder

Mozkové buňky se musí obnovovat stejně jako všechny ostatní buňky v našem těle. A k tomu slouží právě spánek. Regeneraci mají na starosti dva typy gliových buněk, které bývají často označovány také jako lepidlo neuronového systému. Vyčištění starých a opotřebovaných buněk uskutečňují tzv. mikrogliální buňky. Druhým typem gliových buněk jsou astrocity, jejichž úkolem je přerušování zbytečných synapsí, tedy spojení mezi nervovými buňkami v našem mozku.

Výsledkem tohoto procesu je odpočatý a zregenerovaný mozek, který je očištěn od všech vedlejších produktů nervové aktivity. Při nedostatku spánku náš mozek reaguje stejně, avšak čištění a odstraňování buněk provádí do takové míry, že ubližuje sám sobě.

Touto problematikou se zabýval neurovědec Michele Bellesi z Italské polytechnické univerzity v Marche, kde spolu se svým týmem zkoumal reakci mozku savců na špatný spánkový režim.

Výzkum se uskutečnil na laboratorních myších, které byly rozděleny do čtyř skupin. První skupina měla dostatek spánku, tedy 6-8 hodin, zatímco druhá měla pravidelně přerušovaný spánek. Třetí skupina myší měla nedostatek spánku přesně 8 hodin a myši ve čtvrté skupině byly bez spánku ponechány až 5 dní.

Zdroj: Pexels.com

Vědci zjistili, že zatímco astrocyty byly u myší v první a druhé skupině aktivní v 5,7 % a 7,3 % synapsí, u myší ve třetí a čtvrté skupině se aktivita astrocytů výrazně zvýšila. Astrocity byly u myší s chronickou spánkovou deprivací aktivní až ve 13,5 % synapsí, což vědci považují za alarmující hodnotu.

Vědci následně zkontrolovali i aktivitu mikrogliálních buněk a zjistili, že v případě ve třetí a čtvrté skupiny se výrazně zhoršila. Tato skutečnost je také alarmující, protože snížená aktivita mikrogliálních buněk je spojena s různými neurodegenerativními onemocněními, jako je například Alzheimerova choroba.

Výzkum byl zatím realizován pouze na laboratorních myších, proto mají vědci před sebou ještě řadu otázek, na které musí odpovídat. Jejich dosavadní zjištění jsou však stejně znepokojivá jako statistiky, podle kterých se počet úmrtí následkem Alzheimerovy choroby od roku 1999 zvýšil o neuvěřitelných 50 % a nespavost patří mezi jednu z nejčastěji se vyskytujících zdravotních poruch.

Zdrojový článek:  sciencealert.com

Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]