Náš mozek může být až desetinásobně výkonnější, než jsme si dosud mysleli

Kristína Vavrová / 29. března 2017 / Tools a Produktivita

zdroj: pexels.com/pinterest.com

Časopis Science díky týmu vědců z University of California v Los Angeles odhalil nové informace o mozkových procesech, které mohou přinést inovace v chápání lidského učení.

Lidský mozek je natolik inteligentní, že jsou podle něj naprogramovány ty nejlepší počítače. I tak je stále mnoho mozkových procesů záhadou a předmětem různých výzkumů.

zdroj: pinterest.com

Studie, které udělali v Kalifornii, byly zaměřeny na části neuronů nazvané dendrity – krátké větvící se výběžky neuroů. Dosud byly dendrity považovány jen za nějaká spojení, která přenášejí elektrickou aktivitu přes neurony. Díky poslední studii však bylo odhaleno, že dendrity zřejmě vyvíjejí svou vlastní elektrickou aktivitu. Během pokusů na myších vědci zjistili, že dendrity mají během spánku 5 násobně vyšší aktivitu než samotné buňky a jsou až 10 násobně aktivnější ve stavu bdělosti.

zdroj: pexels.com

Tím se nabouralo to, čemu se věřilo více než 60 let – že neurony jsou digitální zařízení, která buď produkují elektrické impulzy, nebo ne. Dendrity tvoří až 90 % neuronových tkání a objemově jsou 100krát větší než samotné buňky. A jelikož nová zjištění odhalila rozšířené schopnosti dendritů, potenciálně to může znamenat, že lidský mozek má až stonásobně větší kapacitu, než se dosud věřilo.

zdroj: pexels.com

Toto zjištění může nepochybně pomoci při léčbě neurologických onemocnění a také více objasnit schopnost lidského mozku učit se. Předchozí studie předpokládaly, že učení nastává, když jsou dvě buňky neuronů aktivní v jeden čas. Nové studie však poukazují na to, že učení může nastat i tehdy, když je aktivní neuron spolu s dendritem. A jelikož rozdílné části dendritů mohou být aktivní v rozdílné časy, vznikají téměř až neomezené možnosti učit se.

zdroj: pexels.com

Potvrzení takového tvrzení by mělo neuvěřitelné množství aplikací a benefitů. Avšak spekulanti ze školních lavic by se moc nepotěšili, protože by museli najít nějakou náhradu za výmluvu „nedokázal jsem se to naučit“.

zdroj; futurism.com

Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]