0

sdílení

Na kolik z těchto pohovorových otázek pro společnost Google umíš odpovědět?

Ľubica Mervová / 23. prosince 2016 / Tools a Produktivita

Společnost Google je známá i svými zvláštními otázkami na pracovních pohovorech, které mají prověřit logické myšlení uchazeče. Některé z těchto otázek byly tak náročné, že je společnost z pohovorů vyřadila.

 

Lewis Linn, kariérní konzultantka, která se specializuje na techniky pohovorů, sestavila seznam 140 otázek, na které se ptali v Google jejich klientů. Otázky byly pro pozice produktových manažerů, software inženýrů a marketingových manažerů. Většina otázek nemá jasnou odpověď, ale má otestovat tvou kreativitu a zjistit, jak otázku pojmeš.

msp_0810_1792-1

 

Takže kromě klasických otázek, které všichni nesnášíme, jak a proč chcete pracovat právě pro Google, co víte o našich produktech atd. jsou toto ty nejzvláštnější otázky:

1. Kolik golfových míčků se vejde do školního autobusu?
2. Jsi zmenšen na velikost centu. Tvá hmota je proporčně zmenšena tak, aby uchovala tvou původní hustotu. Následně tě hodí do skleněného mixéru, kde se nože začnou hýbat za 60 sekund. Co uděláš?
3. Kolik by sis účtoval za umytí všech oken ve městě Seattle?

seattle
4. Vysvětli své osmileté neteři třemi větami co znamená databáze.
5. Máš se dostat z bodu A do bodu B, ale nevíš, jestli se tam můžeš dostat. Co uděláš?
6. Představ si, že máš skříň plnou košil. Je tam velmi těžké najít konkrétní košili. Co uděláš proto, aby si je zorganizoval tak, aby si jednoduše našel tu, kterou hledáš?
7. Každý muž z vesnice ze 100 ženatých párů podvedl svou manželku. Každá žena ve vesnici ihned ví, kdy nějaký muž podvede svou ženu, avšak neví, zda její vlastní muž ji podvedl. Vesnice má zákon, který nedovoluje cizoložství. Jakákoliv žena, která umí dokázat, že její manžel byl nevěrný, ho musí v ten den zabít. Ženy této vesnice by tento zákon nikdy neporušily. Jednoho dne královna navštíví vesnici a ohlásí, že minimálně jeden manžel byl nevěrný. Co se stane?
8. V zemi, kde obyvatelé chtějí pouze chlapce, se každá rodina snaží o dítě, dokud se jim nenarodí chlapec. Když se jim narodí dívka, mají další dítě. Když se jim narodí chlapec, přestanou se snažit. Jaký je poměr chlapců a dívek v zemi?
9. Kolik ladičů pián je na celém světě?piano

10. Proč jsou poklopy kulaté?
11. Musíš ověřit, že tvůj kamarád Bob má tvoje správné telefonní číslo, ovšem nemůžeš se ho přímo na něj zeptat. Musíš otázku napsat na kartičku a dát ji Evě, která ji dá Bobovi a následně ti vrátí jeho odpověď. Co je třeba napsat na kartičku kromě otázky tak, aby to Bob dokázal dešifrovat, ale aby Eva nezjistila tvoje telefonní číslo?
12. Muž posunul své auto k hotelu a přišel o své bohatství. Co se stalo?
13. Kolikrát se ručičky na hodinkách za den překryjí?
14. Kolik vysavačů se za rok vyrobí v USA?
15. Vysvětli význam „dead beef“ (mrtvá hovězina).
16. Když někdo vytočí sled čísel na telefonu, jaká možná slova / řetězce mohou být vytvořeny z písmen asociující tato čísla?

 

1dd064b00df72ba0a147eb5d6973484d8841e842a70f40e2d44126f7bec4fe37-1

Možné odpovědi:

1. Otázka nemá přesnou odpověď (i když se můžete pokusit to nějak vypočítat). Má prověřit jak reprezentativně, kreativně a rychle umíte odpovědět a jak se chováte pod tlakem.
2. Skoč! Tvá hmota je sice zmenšena, ale síla ti zůstala, takže jako silnější hmyz dokážeš vyskočit z mixéru.
3. Jednoduchá odpověď je například 10 dolarů za okno.
4. Odpověď má otestovat tvou schopnost vysvětlovat komplexní myšlenky v jednoduchém jazyce. Například: Databáze je nástroj, který si pamatuje mnoho informací a lidé ho používají k tomu, aby si ty informace pamatovali. Jdi si ven hrát.
5. Zde je také potřeba něco vynaleznout. Vezmu si taxi s řidičem, co zná cestu z bodu A do bodu B. Případně si vezmu mapu a podobně.
6. Na tuto otázku také není přesná odpověď. Testuje kreativitu uchazeče.
7. Problém podvádějícího manžela je klasický rekurzivní problém. Když všechny ženy vědí alespoň o jednom podvádějící manželovi, můžeme porozumět rekurzivnímu procesu. Předpokládejme, že podvádí pouze jeden manžel. Pak jeho žena nevidí nikoho podvádět, čili ví, že ji podvádí a zabije ho v ten den. Když jsou dva podvádějící muži, jejich ženy vědí o jednom podvádějící muži a musí počkat den, před zjištěním, že jejich muž podvádí (protože v den oznámení nebyl zabit žádný muž). Čili 100 podvádějících manželů přežije v pohodě 99 dnů, zatímco 100 manželek zabije své muže ve stejný den.
8. Ignoruj ​​vícečetné porody, neplodné páry a páry, které zemřou dříve, než budou mít dítě. Jako první je třeba si uvědomit, že každý pár v zemi bude mít pouze jednoho chlapce, protože pak se přestanou snažit o dítě. Čili chlapců bude přesně tolik, kolik je manželských párů. Každá rodina však může mít více dívek. Dobrá cesta, jak zjistit počet dívek, je udělat si imaginární sčítání dívek. Pozvi všechny matky země do jedné velké místnosti a veřejně se zeptej: „Může každá, která měla prvorozenou dceru zvednout ruku?“ Přirozeně polovina matek zvedne ruku, to je třeba zapsat do tabulky. Pak se zeptej: „Může každá, která měla druhorozenou dceru nechat zdviženou ruku?“ Polovina rukou jde dolů, což si zase zapíšeš do tabulky. Pak se zeptáš: „Může každá, která měla jako třetí dítě dceru nechat zdviženou ruku?“ A takto pokračuješ, přičemž při každé otázce je o polovinu méně rukou ve vzduchu. Tím vytvoříš vzorec: (1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 +…) Xn přičemž N je počet matek. Čím zjistíš, že počet dívek se rovná počtu rodin (N) a počtu chlapců (nebo je mu velmi blízko). Čili poměr chlapců a dívek bude 1: 1.
9. Předpokládejme, že piána potřebují naladit jednou za týden a trvá hodinu dokud jejich ladič naladí. Pokud pracuje 8 hodin denně a 5 dní v týdnu, tak zvládne týdně přibližně 40 pián. Takže odpověď je jeden ladič na 40 pián. Na wikipedii můžete tento problém najít pod titulem „Fermi problem“.
10. Na to jsou dvě správné odpovědi: První je, že kulatý poklop nemůže propadnout užší dírou, ať je otočen v jakémkoli úhlu. Druhá je, že pro strojovou ocel je lepší, pokud je kulatá, než hranatá.
11. Jde jen o ověření. Napiš mu tedy, aby ti zavolal v určitou dobu. Pokud nezavolá, nemá tvé číslo. Pokud ti to přijde příliš lehké, můžeš mu říct, aby ti napsal součet čísel tvého telefonního čísla.
12. Hrál Monopoly. Šlo o to, že se se svým autem, což je vlastně figurka, dostal na políčko, které vlastní oponent. Tím pádem musel majiteli daného hotelu vyplatit částku za tzv. „Nájem“.
13. 22 krát, pokud půlnoc počítáme pouze jednou.
14. Při takové otázce je třeba vzít v úvahu, že v USA je 120 milionů domácností a dedukcí je třeba odvodit odpověď.
15. 0xDEADBEEF je hexadecimální kód často používaný k identifikaci padlých softwarem a systémů. Čili jde o programátorský žargon.
16. Na telefonu jsou čísla od 0 do 9, což je dohromady 10 znaků. Pouze některá čísla mají přiřazena písmena: 2 [ABC], 3 [DEF], 4 [GHI], 5 [JKL], 6 [MNO], 7 [PQRS], 8 [WXYZ]. Je tedy třeba vypočítat obměnu těchto 10 znaků v možných telefonních číslech. To dosáhneš tímto vzorcem:

binomial-coefficient-formula
Odpovědí je 6,666,666,666 možných slov.

Máš lepší odpovědi na tyto otázky? Napiš nám je do komentáře.

Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]