Lidstvu se podařilo vytvořit kolem Země bariéru

Simona Hanzelová / 25. května 2017 / Zajímavosti

zdroj: pexels.com

Lidská činnost ovlivňuje nejen povrch, ale i okolí naší planety.

Vědci z NASA zjistili, že určitý druh rádiové komunikace, konkrétně vysílání na velmi nízkých frekvencích (VLF), je v interakci s kosmickými částicemi a dokáže ovlivňovat jejich směr. Taková interakce může někdy kolem naší planety vytvářet jakousi neviditelnou bariéru, která chrání Zemi před vysoce energetickými částicemi.

,,Několik experimentů a pozorování dokázalo, že při správných podmínkách mohou tyto rádiové komunikační signály na velmi nízkých frekvencích ovlivňovat vlastnosti vysokoenergetického prostředí v okolí Země,“ řekl Phil Erickson, asistent ředitele MIT Haystack Observatory.

Signály na velmi nízkých frekvencích vysílají pozemní stanice s opravdu vysokým výkonem, jejich účelem je komunikace s ponorkami, které se nacházejí na dně oceánů. I když jsou tyto vlny určené pro komunikaci pod povrchem Země, šíří se i do atmosféry a obklopují naši planetu, kolem které vytvářejí jakousi VLF bublinu. Podařilo se je zachytit i sondě Van Allen Probes, díky čemuž vědci zjistili, že vnější okraj VLF bubliny koresponduje s vnitřním okrajem Van Allenových radiačních pásů, čímž došlo k vytvoření jakési neviditelné bariéry.

Vědci se domnívají, že pokud by lidé žádné VLF signály nevysílali, vnitřní okraj Van Allenových pásů by se mohl přiblížit k Zemi o něco více, než je tomu nyní. Tuto myšlenku podporují i ​​údaje ze šedesátých let minulého století, které ukazují, že Van Allenovy pásy byly ve srovnání se současností mnohem blíže k naší planetě.

zdroj článku: iflscience.com  

Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]