Kurzy organizované coworkingovými centry stojí za to navštívit…

Hosť / 14. června 2017 / Z Česka

zdroj: ceativeboom.com

Zájem o dlouhodobé vzdělávání má podle dostupných výzkumů 38 % Čechů. K vzdělávacím kurzům, které nabízejí zaměstnavatelé, přistupuje většina zaměstnanců laxně. Větší zájem je o kurzy, které pořádají coworkingová centra. Ta mají totiž díky svému specifickému zaměření větší přidanou hodnotu. Pokud čtete tento článek, tak pravděpodobně patříte mezi těch pár procent lidí, pro které je vzdělávání zajímavým zpestřením života a podmínkou seberozvoje.

Primárně asi málokoho, kdo vyjde ze školy, napadne, že se v nové práci bude muset dále vzdělávat. Pokud jste ale zaměstnanec, čeká vás dřív nebo později firemní školení. Ať už půjde o IT dovednosti, práci s klientem nebo zlepšení vašich obchodních a prodejních dovedností, většinu těchto kurzů absolvovat musíte, pokud nechcete ztratit práci. Kvalitu a obsah kurzu vybírá váš zaměstnavatel a vy máte jen minimální šanci se k tomu vyjádřit.

foto: hongkiat.com

Nejčastější nevýhody kurzů, které zprostředkovává zaměstnavatel, tak patří:

  • jsou povinné,
  • trávíte čas s lidmi, s nimiž se potkáváte dnes a denně,
  • většinou se odehrávají v místě vašeho zaměstnaní – např. v zasedací místnosti
  • typ, rozsah a obsah kurzu volí váš nadřízený po dohodě se školitelem nebo školicí firmou,
  • někdy probíhají i o víkendech.

 

Výhody, které většina zaměstnanců uvádí:

  • nemusejí za kurz platit,
  • získané informace se mohou hodit i na jiném pracovním místě nebo pozici,
  • většinou probíhají v rámci pracovní doby, což v sobě bohužel skrývá i nevýhodu, protože svou práci tak jako tak musí stejně někdy udělat,
  • získání certifikátu nebo osvědčení.

therodinhoods.com

Mezi nejčastější důvody, proč se lidé nechtějí vzdělávat, patří nedostatek času, energie a motivace patří. Velkou roli hrají také osobní obavy spojené se sebekritickým pohledem na vlastní schopnosti. Věty typu “už jsem na to starý” nebo “už mi to tak nemyslí” jsou častým argumentem, proč se lidé nechtějí učit něco nového. Nakonec také klasické pochybnosti o uplatnění získaných znalostí ve stylu “na co mi to bude, když u nás ve firmě…“ školitelé často slýchají. Tyto a mnohé další důvody vedou 62 % obyvatel k odmítání dalšího vzdělávání. Na firemní kurzy tak zaměstnanci přicházejí demotivovaní a s jedinou myšlenkou v hlavě – “hlavně si to tady odsedět a jít domů”.

 

Opakem jsou kurzy a workshopy, které organizují coworkingová centra. Tyto kurzy mají jednu zásadní výhodu – je jen na vás, zda se jich chcete zúčastnit. Tím, že jsou dobrovolné, motivuje jejich organizátory – většinou majitele centra – aby byly pro členy opravdu přínosné. Často tak u dveří centra narazíte na dotazník, který obsahuje otázky týkající se kurzu nebo workshopu, na který byste rád přišel/a. Kurzy v coworkingových centrech jsou tak pestřejší a jasněji profilované. Zároveň jsou otevřeny i pro nečleny, což vede k větší pravděpodobnosti, že se potkáte s někým, kdo popostrčí váš business, nebo najdete nového kolegu. Tyto typy kurzů jsou většinou koncipovány jako workshopy, na kterých účastníci sdílejí vlastní zkušenosti.

foto: etablecowork.fr

“V našem coworkingovém centru nabízíme workshopy zaměřené na začínající podnikatele. Měsíčně tak naši členové i širší veřejnost může navštívit okolo 10 workshopů. V současné době probíhá seriál workshopů Digitální léto, zaměřen na vše, co potřebuje podnikatel vědět o PPC, SEO, sociálních mediích a jak je využívat,“ říká Stanislava Baslerová, manažerka coworkingového centra IN-SPIRO v pražských Holešovicích.

 

Informace z odvětví fundraisingu a aktivní mentoring jsou tak cennou zkušeností, která vám může dát náhled na vaši dosavadní práci. Kurzy v coworkingových centrech jsou málokdy hrazeny ze samotného členství. Avšak podle posledního výzkumu jsou freelanceři a začínající podnikatelé ochotni za vlastní vzdělávání utratit okolo 5 tis. Kč ročně. Tuto částku totiž vnímají jako investici do svého podnikání.

 

“Cena za naše workshopy se pohybuje okolo 200 Kč. Zájem se strany členů odpovídá velikosti našeho centra. Většinou se však vždycky všichni vejdeme,” dodává s úsměvem Stanislava Baslerová.

 

Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]