0

sdílení

Když titul a praxe nestačí

/ 23. února 2017 / Startupy

zdroj: archív Career Days

Také v letošním akademickém roce vysoké školy vyprodukují několik set nadějných absolventů. Ti už záhy po nástupu na vysokou školu pochopili, že bez zaplněné kolonky „pracovní zkušenosti“ je startovní pozice na trhu práce obtížnější. Co když ale červený diplom ani absolvované stáže nezaručí vysněnou pracovní pozici?

Studentský život už dávno nevnímáme jako bezstarostné období života, které zahrnuje jen studium a zábavu. Pomalu ale jistě se v něm zakořenily obavy z možného neúspěchu, kterému se vysokoškoláci snaží předejít různými nadstavbovými studijními programy, pracovními poměry, stážemi nebo dobrovolnictvím. Student prezenčního studia standardně zvládá kombinovat školní rozvrh se zkrácenou pracovní dobou, dobrovolnými projekty, sportem a dalšími povinnostmi. I za cenu psychického vypětí a časového presu se snaží podávat obstojné výkony. Vše převážně za účelem skvělé budoucnosti. Co když ale nakonec vysněná práce nejde naproti? Co je důvodem takového selhání? Jak se připravit na pohovor lépe a jaké informace je důležité předem vědět?

Připravte se

Zaslali jste životopis a motivační dopis na svoji vysněnou pracovní pozici, posléze se ozval HR manažer s pozvánkou na osobní pohovor a po jeho absolvování vám přišla zamítavá zpráva: „Děkujeme za Váš zájem, ale momentálně jsme upřednostnili jiné kandidáty, kteří více odpovídají našim požadavkům.“. Životopis ani motivační dopis tedy není to, na co byste se v tuto chvíli měli primárně soustředit. Jste tím vy sami.

Před osobním setkáním je klíčové si systematicky utřídit důležité informace, které chcete, aby během pohovoru zazněly. Jistě jste si o pracovní pozici a budoucím zaměstnavateli zjistili co možná nejvíce informací a můžete se spolehnout, že tak rovněž učinila i protistrana. Nyní je otázkou jak je co nejlépe použít k vlastní prezentaci a nedat personalistovi šanci vás zahnat do úzkých.

photo 2foto: archív Career Days

Sepište si seznam otázek, které vám může tazatel položit. Na list papíru jich vypište tolik, kolik vás napadne, od obecně předvídatelných až po specifické otázky mířené konkrétně na vaši osobu. Na každou otázku ze seznamu si v hlavě vytvořte vzor možné odpovědi.

Je pro dané pracovní místo důležitý time management? Připravte si krátké pravdivé příklady situací z profesního nebo osobního života, v nichž jste prokázali tuto dovednost – například psaní diplomové práce nebo skupinový pracovní projekt. Nebojte se být konkrétní.

Tento způsob přípravy nezaručí, že vás personalista ničím nepřekvapí, získáte jím však více klidu, sebedůvěry a nebudete si po pohovoru svoje odpovědi vyčítat.

foto 1foto: archív Career Days

Musíte vědět, co a jak správně říci. Rozhodující je zapracovat na komunikaci, argumentaci a rétorice. Dnešní profesní svět je nepřetržitý kolotoč dialogů, v němž vítězí ten, kdo umí mluvit. Zaujměte srozumitelnými a věcnými odpověďmi, nemluvte příliš monotónně a nebojte se řečnických otázek či času na rozmyšlenou.

Pokud vás protihráč zaskočí otázkou, na kterou neznáte odpověď, krátce se odmlčte a začněte zeširoka. I věta typu „tady se dostáváme k zajímavému tématu, pojďme se na něj podívat z pohledu XY“ vyslovená zřetelně, nezní prázdně a současně získáte dostatek času na promyšlení vhodné reakce.

Běžte s kůží na trh

Nikdo nechce opakovat staré chyby, a proto vhodnou variantou, jak si potvrdit, že vaše cesta za vysněným povoláním je ta správná, je výběrové řízení „nanečisto“. Domluvte si individuální konzultaci s personálním poradcem nebo se zúčastněte kariérního festivalu. Speciálním konceptem je například festival kariéry Career DAYS, který se od stánkového veletrhu liší větší mírou zapojení návštěvníků do připraveného programu a osobnějším přístupem firemních představitelů. Kromě poradenského koutku je zde možnost účastnit se tematických tréninků, případových studií, panelových diskuzí nebo společné snídaně či večeře s HR manažerem. Událost je mezi studenty oblíbená především díky pestrému programu a omezené návštěvní kapacitě – každý si tak odnese informace, pro které si přišel.

UVODNI FOTKAfoto: Career Days

Career DAYS 2017 se budou konat 2. až 3. března v pražském Hotelu Diplomat. Kromě zajímavých přednášek nabízejí přímý kontakt se špičkovými zaměstnavateli a uvolněnou festivalovou atmosféru. Vstupenky na celou akci lze zakoupit na www.careerdays.cz

Prodejte se

Vaše příprava je u konce, získali jste potřebné rady a urovnali jste si myšlenky tak, aby pro vás setkání se zaměstnavatelem nepředstavovalo stresovější záležitost, než jakou ve skutečnosti je. Mějte na mysli vše, čemu jste věnovali čas a úsilí, naslouchejte, ptejte se a chovejte se přirozeně. Využijte vše v pravou chvíli, buďte pokorní a nebojte se výzev, vždyť změna je jediná neměnná konstanta v našem životě.

zdroj: tizková správa Career Days
Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]