0

sdílení

Harvardští vědci se domnívají, že našli fyzickou podstatu vědomí

Juraj Butko / 1. ledna 2017 / Zajímavosti

zdroj: sciencealert.com

Uvědomování si sebe samých je tím nejdůležitějším, co naši mysl odlišuje od mysli zvířat. Jak ale vzniká a kde se v našem mozku bere?

 

Po tisíciletí se jako lidstvo snažíme pochopit a definovat fyzickou podstatu našeho vědomí. Vědci z Harvard Medical School nedávno poukázali na konkrétní propojení různých oblastí mozku, která se jeví jako klíčová. Navzdory současným pokrokům a objevům v oblasti neurovědy však nedokážeme s jistotou říci, kde se naše vědomí rodí a jak vzniká.

Dvěma hlavními podmínkami pro nabytí vědomí jsou schopnost reagovat na vzruchyvědomá bdělost (povědomí / vnímání) . Už déle je známo, že o naše vzruchy se stará oblast mozkového kmene. Jde o oblast mozku, díky které vzniká propojení na míchu a reguluje také náš spánek či bdělost, ale například i dýchání, či srdeční tep.

Otázka fyzického výskytu centra vědomé bdělosti byla složitější. Předpokládá se, že to to bude někde v oblasti mozkové kůry, tedy v evolučně nejmladší části lidského mozku. Vědci se nyní domnívají, že se jim ji podařilo přesně určit.

connectome_web_1024
foto: sciencealert.com

Při nejnovějších výzkumech analyzovali 36 pacientů s poraněními mozkového kmene. Přesněji šlo o 12 pacientů, kteří byli v kómatu, zatímco zbývajících 24 bylo při vědomí. Při mapování mozkového kmene zjišťovali, zda existuje konkrétní oblast, která by vysvětlila rozdíl mezi těmi, kteří do kómatu upadli a těmi, kteří ne. Jedna konkrétní oblast se přitom ukázala být na kóma silně navázána. Jde o tzv. dorzolaterální tegmentum pontis v mozkovém kmeni.

Poškození této oblasti mozkového kmene se zjistilo u 10 z 12 pacientů v kómatu, zatímco u těch druhých byl jeho výskyt pouze v jediném ze 24 případů. Na takzvaném konektomu (mapa vzájemných propojení mozkových oblastí, viz první foto) následně zjišťovali, se kterými částmi mozku byla dána oblast mozkového kmene přímo spojena.

Podařilo se identifikovat dvě takové oblasti v mozkové kůře. V dosud existujících pracích byly v minulosti obě oblasti spojovány právě se vzruchem i bdělostí, toto je však poprvé, kdy se podařilo prokázat také jejich napojení na mozkový kmen. Na snímcích magnetické rezonance 45 pacientů v kómatu nebo vegetativním stavu se vědci také přesvědčili o přerušení nervových přenosů mezi těmito třemi oblastmi, což naznačuje možný další směr jejich bádání. Zaměřením se na stimulaci takových konkrétních oblastí mozku možná budeme moci jednoho dne přivést zpět do bdělého stavu lidi mající většinu mozku zdravou, kteří však upadli do komatu.

mind
foto: bbc.com

Vědci mají před sebou ještě dlouhou cestu, aby svou teorii definitivně potvrdili a dokázali tak celému světu, že mají pravdu. Zároveň však poskytují naději, že najdeme způsob, jak pomoci lidem s poruchami vědomí, které mohou mít původ v různých úrazech, ale i v samotných genech.

Zdroj: sciencealert.com ,  
Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]