0

sdílení

Jaké to je podnikat ve fitness oblasti? Zeptali jsme se Ondřeje Štěpánka.

/ 26. května 2016 / Startupy

V dnešní době lze podnikat už v téměř jakémkoliv oboru. Klíčem k úspěchu bývá originalita či specifické zaměření na jeden určitý segment. Fitness centrum Expreska v sobě spojuje obojí, jedná se totiž o ryze dámské fitness, které je zaměřené na 30minutový kruhový trénink. Za celým projektem v České republice i na Slovensku nyní stojí Ondřej Štěpánek, mladý investor, který se rozhodl podnikat ve fitness.

 

Ahoj Ondřeji. Co byl vůbec tvůj první projekt, který ses rozhodl podpořit vlastními finančními prostředky? A co byl ten „prapůvodní“ motiv tohoto kroku?

Prvním projektem byla právě Expreska. Již dlouhou dobu jsem přemýšlel nad vlastními projekty. V zásadě celý život jsem se pohyboval v rámci investic do různých projektů, akvizic společností a jejich prodejů. Nicméně vždy to byly projekty, které jsem uskutečňoval pro jiné investory. Touha začít realizovat vlastní investice vzrůstala, a proto jsem se rozhodl založit vlastní investiční společnost, která by pomáhala vzniknout novým projektům nebo rozvíjela zajímavé české myšlenky. Základní ambicí bylo a je posouvat tyto ideje až za hranice České republiky. Myslím, že u nás vzniká celá řada projektů, které jsou velmi zajímavé a mají potenciál se rozvinout rovněž v zahraničí, ale nositelé myšlenek na něj nemají dostatečný kapitál. Přesně takové investice chceme realizovat. Ty se zajímavou myšlenkou, zkušeným týmem a potenciálem k významnému rozvoji nejen v rámci lokálního trhu.

Ještě je důležité dodat, že investice vždy realizuji se svými partnery, kteří se na projektech podílejí především finančně a dále strategickými radami. Vlastní řízení projektů zůstává na mě a mých kolezích v jednotlivých společnostech.

Stepanek 051

Mohl bys nám prosím představit svou současnou pracovní náplň a zkráceně načrtnout cestu, po níž ses dostal až sem?

Pracovní náplň je velmi různorodá. Jelikož jsme kromě Expresky zainvestovali i další projekt, výrobu českých inovativních hraček v rámci společnosti millaminis s.r.o., tak je toho opravdu hodně. Nicméně to je právě to, co mě baví. Operativní záležitosti se snažím nechávat na ostatních členech týmu a já se primárně věnuji strategickému rozvoji projektů (obchod, partneři, nové produkty a služby atd.).

Jak jsem zmiňoval v předchozí odpovědi, tak jsem v zásadě celý živost působit v oblasti investic. Za tu dobu jsem získal celou řadu zkušeností a kontaktů, které se nyní snažím využít. Vždycky jsem na konci projektu tak trochu litoval, že ten hlavní efekt z vynaloženého úsilí inkasují vlastníci. A tak jsem se jednou rozhodl, že i já se chci stát tím vlastníkem a mít možnost projekty budovat a rozvíjet.

Jsi muž, tak proč ženské fitness? Co Vás na myšlenku podnikání v tomto oboru přivedlo?

O akvizici společnosti Expreska s.r.o. jsme začali uvažovat v létě roku 2014, kdy jsme se poprvé setkali s původním vlastníkem. V té době jsme byli zrovna ve fázi hledání zajímavých projektů, do kterých bychom investovali a Expreska nás na první pohled zaujala. V minulosti jsem aktivně sportoval a sport je stále součástí mého života. Při finálním rozhodování hrály klíčovou roli následující aspekty: Expreska je fungující síť založená na zajímavém konceptu; viděli jsme velký potenciál dalšího rozvoje; věříme v dlouhodobou budoucnost fitness, výživového poradenství a dalších aktivit souvisejících se zdravým životním stylem ženské populace.

Expreska_image (2)

Nepřipravuje se Expreska, jako ryze dámské fitness centrum, o velkou část klientely? Neplánujete v budoucnu oslovit v rámci jiného fitness konceptu opačné pohlaví?

Je pravda, že nás s kolegy při živých interních diskuzích napadlo vytvořit Expreska for menJ. Oslovit opačné pohlaví však v plánu v nejbližší době nemáme. V Expresce vidíme celou řadu příležitostí k rozvoji a proto se plně soustředíme na tyto plány. Myslím si, že právě fakt, že jsme pouze dámské fitness centrum, k nám denně přivede více klientek. Naší hlavní cílovou skupinou jsou ženy, které mají děti, chtějí na své postavě pracovat a do klasického fitness centra by pravděpodobně vůbec nešly. Ať už kvůli obavám z toho, že nebudou vědět jak správně cvičit, tak i ze strachu, že se tam nebudou cítit dobře. U nás mají vždy k dispozici trenérku bez dalších poplatků, která jim ráda se vším pomůže a motivuje je ve chvílích, kdy se jim třeba zrovna moc cvičit nechce. Většina našich klientek si v Expresce našla i nové kamarádky a věřte mi, že u nás se dozvíte všechno a to nejen o cvičeníJ.

Co plánujete s Expreskou dál? Bude se síť nadále rozšiřovat v Čechách či na Slovensku?

Hlavním cílem pro následující roky je rozvoj celkové sítě Expreska v Čechách i na Slovensku. Rádi bychom v dalších dvou letech otevřeli desítky nových poboček, aby se Expreska stala na obou trzích jasným lídrem, tedy největší sítí fitness center pro ženy. Chceme se rovněž hodně věnovat marketingu a zviditelnění značky Expreska a celé její sítě. Samozřejmostí je neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb a zvyšování spokojenosti našich klientek.

Expreska funguje na principu franšízových licencí. V jakých dalších oborech v podnikání, je dle tvého názoru princip franšízy vhodný pro rozvoj značky?

Obecně lze asi říci, že franšíza je vhodná pro oblast poskytování různých služeb. Ty mohou být různorodého charakteru a díky franšízám je možné rozvíjet koncept a značku rychleji a s menší náročností na investiční kapitál. Vždy je klíčové, aby byl koncept určitým způsobem specifický a přinášel na trh novinky.

Podle čeho jako investor poznáš, že daný projekt opravdu stojí za investici? Máš nějaká pravidla či zásady, díky kterým se snadněji rozhoduješ, zda projekt stojí za to? Případně obecně, co je důležité vždy před investici zvážit?

Samozřejmě mám své postupy, které se snažím v rámci hodnocení investičních příležitostí aplikovat. Nejdříve vyhodnotím zajímavost vyráběného produktu nebo poskytované služby – jaká jsou specifika, konkurenční výhody atd. Dále je pro mě důležité vidět potenciál, kam až se projekt může rozvíjet. Nezajímají mě v zásadě investice do fungujících společností, kde není potenciál k významnému rozvoji. Já potřebuji mít před sebou vizi, kam bych chtěl projekt posunout. V neposlední řadě je pro mě důležitá kvalita lidí, kteří v daném projektu fungují, zejména z pohledu odbornosti a zápalu pro splnění celkové vize.

Expreska_image (1)

Z pozice investora, jaký máš názor na startupy? Je to správná cesta jak rozjet nový projekt či podnikání?

Dle mých zkušeností si většina lidí při vyřčení slova start-up představí projekty z oblasti internetu v podobě různých aplikací. Startup však může být samozřejmě z různých oborů podnikání. Líbí se mi lidé, kteří mají nějaký nápad a snaží se s ním prosadit v rámci svého podnikání. Ve většině případů však potřebují k sobě někoho, kdo jim jednak pomůže rozvoj zainvestovat, jednak bude mentorem a poradcem v různých oblastech (nastavení procesů, finanční řízení, právní aspekty atd.). A to je samozřejmě šance pro investoryJ.

Jak vidíš podnikatelské možnosti v České republice? Myslíš, že je zde dobré prostředí pro startupy?

Myslím si, že se situace postupně začíná zlepšovat. Ať už z pohledu legislativy nebo možností získat financování pro svůj projekt. V posledních letech vzniklo několik různých fondů, které se na financování startupů přímo zaměřují. Nicméně ve srovnání se západní Evropou nebo USA máme stále co dohánět. Na druhou stranu je dle mého názoru naše republika plná lidí se skvělými a zajímavými nápady a je potřeba jim pomoci jejich myšlenky realizovat a ukázat světu jak skvělý a chytrý národ Češi jsouJ.

 

 

 

Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]