Dům v lomu: Důkaz, že bydlet luxusně lze opravdu všude

Dle článku Štefana Moravčíka, Autoři: Ing. arch. Boris Redčenkov, Ing. arch. Prokop Tomášek, Ing. arch. Jaroslav Wertig Michal Nohejl / 22. května 2017 / Architektura

I vážná práce může být hrou. I lom po těžbě může být krásnou zahradou.

Dům ve členitém terénu lomu těží maximum ze svého okolí. Z jedné strany ukrytý za stromy, z druhé chráněný vodou a strmými břehy.

Dům v členitém terénu lomu.

Tomáš Rasl

 

Místem experimentu s prototypem rodinného domu se stal bývalý žulový lom u obce Kamenná Lhota na pomezí Čech a Moravy. Cílem bylo ověřit konstrukční, typologické a uživatelské vlastnosti domu.

situace
SITUACE A69
řezy územím

Dům stojící na hraně skály nad jezerem se nedotkl okolní zeleně, plně zhodnocuje výhled na vodní hladinu a umožňuje přístup na louku uprostřed lesa. Jednoduchá kubická hmota s rozměry 15 x 15 x 4 m ukrývá složitěji formovaný interiér. Organicky tvarovaný labyrint vnitřního obytného prostoru umožňuje lepší proslunění a prosvětlení, výhledy a průhledy z hloubky dispozice.

Objekt není klasicky založen. Ocelový montovaný roznášecí rošt je osazen na žulové bloky – zbytky těžební aktivity v lomu. Na roštu pak stojí sloupková dřevěná konstrukce domu typu „two-by-four“.

řez

Prototyp rodinného domu důsledně respektuje duch místa. Přírodní prvky se objevují nejen ve formě žulových bloků či dřevěné konstrukce, ale i na dalších místech. Strop je z dřevěných sbíjených vazníků, vrchní vrstvu ploché střechy tvoří extenzivní zeleň, odvětraná fasáda je vyhotovena z dřevěných hranolů. Specifickým prvkem je velké posuvné zasklení, které umožňuje propojit obytný prostor s venkovní terasou na louce.

Orientace a vnitřní uspořádání domu umožňují využívat všechny části pozemku – po širokých dřevěných schodech se schází na severozápadní terasu ve stínu stromů, která je příjemná zejména v létě.

V létě je interiér domu propojen s loukou před domem.

Tomáš Rasl

Založení domu na žulových blocích umožnilo ponechat v těsné blízkosti stavby i vzrostlé břízy.

Tomáš Rasl

Nástupní schodiště a exteriérová terasa

Tomáš Rasl

Tomáš Rasl

Tomáš Rasl

Monochromatická barevnost interiéru vytváří neutrální rámec pro výhledy do exteriéru. Zrcadlově pracující hladina jezera a neustále se měnící barevnost lesa poskytují obyvatelům dostatek barevných podnětů. Nejen stěny a podlaha, ale i zařízení je ve velké většině bílé. Přesto dům rozhodně nepůsobí sterilně. Organická vnitřní kompozice a všudypřítomný kontakt s přírodou nenudí. Originálním prvkem v interiéru je zapuštěný oddechový ostrov.

Tomáš Rasl

Tomáš Rasl

Tomáš Rasl

Tomáš Rasl

Tomáš Rasl

autorské skici
Fotografie z výstavby

Fotografie z výstavby

PODKLADY: A69 ARCHITEKTI , ZDROJ: ARCHINFO.SK

Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]