0

sdílení

Dům, který tě v momentě přenese do minulosti

Dle článku Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autoři: Irene Nikolaus Jürgen Pichler / 15. ledna 2017 / Zajímavosti

zdroj: Paul Ott

Přestavba hospodářské usedlosti ve Štýrsku. Příklad, jak lze i s moderními nároky na obytný prostor uspět v původní venkovské usedlosti.

 

Jihozápadně od rakouského Grazu leží malé město Deutschlandsberg. Na okraji zástavby se na jihozápadně orientovaném svahu nachází menší statek. Komplex se skládá z domu a čtyř hospodářských budov. Obytná funkce největší budovy zůstala zachována. Stodola slouží jako garáž a skladovací prostor. Stáj a menší hospodářské budovy, které sloužily ke zpracování a skladování vína, jsou dnes využívány jako pokoje pro návštěvy a wellness přístavba. Projektová a přípravná fáze trvala čtyři roky.

Foto: Paul Ott

Dům P je nazván podle zvyklostí ateliéru po příjmení majitelů. Revitalizace hospodářské usedlosti zahrnuje pět objektů s celkovou zastavěnou plochou 330 metrů čtverečních. Pozemek se nachází na kopci nad městem, mezi vinicemi, které jsou pro oblast Štýrska typické. I přes výrazné konstrukční zásahy do objektů je původní architektura jasně čitelná.

situace
Situace  Autor: Gangoly & Kristiner Architects
Foto: Paul Ott

Celková užitná plocha domu je 245 m2 a je rozdělena na dvě podlaží. Největší část´v přízemí zabírá obývací pokoj s jídelnou. Jižně orientované místnosti se rozměrným prosklením otevírají do okolní krajiny. Na sever je orientována pracovna. V patře, pod šikmou střechou, je situována noční část domu. Rozměrná ložnice, která se nachází nad proskleným obývákem, disponuje pobytovou lodžií.

Zmíněné čtyři roky projektování se odrazily na kvalitě návrhu. Minimum zpevněných ploch na pozemku podtrhuje přírodní charakter bydlení. Výjimkou jsou parkovací místa přístupové cesty, vydlážděná část vnitřního dvora a komunikace mezi objekty. V zahradě byl dostavěn bazén.

Foto: Paul Ott

Hospodářské stavby byly zrekonstruovány v téměř původní podobě. Největší změny se udály při rekonstrukci obytné budovy. Zděné části stavby zůstaly zachovány. V západně orientované obytné části však byly rozsáhlé plochy původní fasády nahrazeny prosklením. Autoři se při realizaci snažili zachovat v maximální možné míře původní materiály, jako je dřevo, cihla a keramická střešní krytina. Dům P se jednoduchou estetikou interiéru přizpůsobuje majitelům, kterým je vlastní láska k umění.

Fotografie: Paul Ott

Konverze nevyužívaných hospodářských budov na obytné prostory napomáhá zachování rázu krajiny. Nemění se objemová skladba, orientace ani půdorysy budov. Stále větší počet podobných projektů je důkazem, že je možné i při zachování prvků hospodářské stavby se sedlovou střechou vyhovět současným nárokům na bydlení.

Podklady: Gangoly & Kristiner Architekten, zdroj: archinfo.sk
Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]