0

sdílení

9 typů inteligence, které bys měl znát

vedelisteze.sk / 10. ledna 2017 / Tools a Produktivita

zdroj: favim.com

Každý z nás je unikátní a dobrý v něčem jiném. Vnímání inteligence je však dost zkreslené. Každý člověk disponuje devíti druhy inteligence, ale u každého jsou zastoupeny v různém poměru. Se slovem inteligence obvykle spojujeme mentální schopnost učit se, porozumět, hodnotit i řešit situace. Jeden člověk tak může být slabší ve vědě, ale výborný například ve skládání hudby či ve sportu.

 

O tom, který typ inteligence u nás převládá, údajně rozhoduje nejrozvinutější část mozku, vliv prostředí i konkrétní situace. Měli bychom však mít na paměti své silné a slabé stránky, uvědomování si svého vlastního já. Inteligenční kvocient se na úspěšnosti člověka podílí jen z 20 %. Mnohem důležitější je například umění komunikace, empatie, rozpoznání vlastních emocí i motivy řízení.

Seznam se podrobněji s devíti druhy inteligence podle amerického profesora Howarda Gardnera.

Foto: via iheartintelligence.com

1. Přírodní inteligence

Touto inteligencí jsou obdařeni zoologové, botanici, ekologové, ale i ostatní milovníci rostlin a zvířat. Výše této inteligence ovlivňuje například i to, zda třídíme odpad, kupujeme přírodní materiály nebo kosmetiku.

2. Hudební inteligence

Tito lidé jsou úspěšní ve skládání hudby, zpívání, hraní na hudební nástroj, v tancování či dirigování. Inteligence působí na schopnost tvorby, vnímání i interpretace hudby.

3. Logicko-matematická inteligence

Schopnost rozumět číslům, řešit matematické problémy, hodnotit situace. Lidé obdařeni touto inteligencí jsou dobří techničtí a vědečtí pracovníci, věnují se často šachu a hrám, které vyžadují schopnost výpočtů a kombinatoriku.

4. Duchovní, existenciální inteligence

Podstata spočívá v tom, zda si umíme klást i porozumět velkým životním otázkám.

5. Interpersonální inteligence

Určuje nadání vycházet s ostatními lidmi. Zahrnuje rozpoznávání cizích emocí, motivů a úmyslů, schopnost přizpůsobit se jiným. Lidé s touto inteligencí se často věnují politice, marketingu, právu, pedagogice, psychologii a sociální práci.

6. Tělesně-pohybová inteligence

Člověk jí obdařen zvládá i ty náročnější tělesné aktivity. Tato inteligence také předurčuje člověka k tomu, aby byl dobrý ve sportu i v tanci. Inteligence je důležitá také v profesích, které od člověka vyžadují dokonalou koordinaci pohybů. Kromě rychlosti, rovnováhy, flexibility a síly zahrnuje tato inteligence i koordinaci očí a končetin spolu s orientací v prostoru.

7. Jazyková inteligence

Schopnost mluvit, zvládat písemný projev a používat správná slova. Lidé s touto inteligencí se snadno učí cizí jazyky a plynule komunikují. Nejčastěji jsou to novináři, spisovatelé, právníci, politici. Schopnosti psát a komunikovat je však třeba neustále procvičovat.

8. Intrapersonální inteligence

Slouží k tomu, abychom porozuměli sami sobě. S její pomocí se můžeme naučit, které situace nebo činnosti v nás vyvolávají určité emoce a co nás motivuje k určitému druhu chování. Tato inteligence nám umožňuje zvládat stres, bolestivé emoce a díky ní dokážeme provádět rozumná rozhodnutí.

9. Vizuálně-prostorová inteligence

Určuje schopnost vnímání a rozlišování barev, velikosti a vzdálenosti mezi předměty. Tito lidé jsou schopni zapamatovat si různé obrazce, mají dobrou představivost a orientaci v prostoru. Vysoký stupeň této inteligence mají námořníci, piloti, sochaři, architekti, handicapovaní a badatelé.

 

zdroj: vedelisteze.sk 
Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]