9letá dívka se rozhodla zakročit proti nečinnosti vlády

Linda Cebrová / 12. dubna 2017 / Eko

zdroj: youtube.com/pixabay.com

Pouze 9letá dívka podala oficiální stížnost na indickou vládu kvůli nedostatečným opatřením v oblasti změny klimatu.

Mladá Indka vyjadřuje rostoucí znepokojení nad znečišťováním Země a zhoršováním podmínek pro život na ní. Zdůrazňuje přitom, že změny se nedotknou lidí, kteří mají momentálně v rukou moc, ale dnešních teenagerů a příští generace.

V petici sestavené ve spolupráci s The National Green Tribunal projevila mladá studentka Ridhima Pandey pohoršení nad přístupem vlády k zákonům týkajícím se životního prostředí. Vnímá, že země v této otázce zcela selhala a její postoj je hanbou celé země.

foto: wikimedia.org

Ridhima je jako mladý člověk součástí té nejzranitelnější skupiny Indů. Právě jejích vrstevníků se problémy změny klimatu dotknou nejvíce, ale v celém rozhodovacím procesu nemají vůbec žádné slovo,“  objevilo se v petici, která má celkem 52 stránek.

Vyzývají v ní soud, aby nařídil vládě přijmout účinná opatření, která budou vědecky podložená a povedou k minimalizaci negativních důsledků klimatický změn. Indické ministerstvo životního prostředí a centrální výbor kontroly znečištění byly požádány, aby se do dvou týdnů vyjádřily. V Indii se nacházejí hned 4 nejhůře hodnocená města podle míry znečištění ovzduší.

foto: wikimedia.org

Více než polovina celkového počtu úmrtí lidí po celém světě, které jsou zapříčiněny vlivem znečištěného prostředí, se připisuje právě Číně a Indii. Výsledky pocházejí z nedávné studie z roku 2015.

I navzdory několika zákonům týkajícím se ochrany indických lesů a čištění řek, případně zlepšení kvality ovzduší, se v zemi nic zásadního neděje. Kritici označují implementaci zákonů do běžného života za mizernou. Zásadním problémem je fakt, že hospodářský růst má ve většině případů přednost před ochranou životního prostředí.

foto: wikimedia.org

Iniciativu mladé Ridhimy nastartovala i nedávná událost z roku 2013, kdy bleskové sesuvy půdy zasáhly oblast, ve které tato studentka žije. O život tehdy přišly stovky lidí a desítky tisíc lidí se ze dne na den ocitly bez domova.

V dnešní době potřebují všechny země, nejen Indie, mladé lidi s inovativními myšlenkami a vůlí jednat. Právě kroky lidí, jako je Ridhima, mohou vyvolat společenskou diskusi a tlak na řídící orgány, aby se začaly věci hýbat kupředu dříve, než bude příliš pozdě.

zdroj: ndtv.com

Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]