0

sdílení

5 znaků, že jsi chytřejší, než si o sobě myslíš

Henrieta Balázsová / 25. února 2017 / Zajímavosti

zdroj: gdayworld.com

Jak už víš, inteligence nevyjadřuje množství informací, které ovládáš, ale způsob, jakým s nimi dokážeš pracovat. Několik vědců dokonce tvrdí, že hodnota inteligenčního kvocientu (IQ) se určuje již v raném věku. Nejnovější výzkum se však zaměřil na to, co mají lidé s nejvyšším IQ společného. Výsledkem bylo těchto 5 velmi zajímavých znaků. V kolika z nich se vidíš?

 

Jsi nervóznější než ostatní

O úzkosti a nervozitě je těžké mluvit v pozitivním slova smyslu, ale v tomto případě si to klidně můžeme dovolit. Psychiatr Jeremy Coplan dlouhodobě sledoval pacienty vykazující úzkostné poruchy chování a zjistil, že lidé trpící těmi nejhoršími příznaky (z medicínského hlediska), mají mnohem vyšší IQ než lidé, které sužují mírnější příznaky. Velmi zajímavým „experimentem“ byl i výzkum zrealizovaný v interdisciplinárním centru Herzliya v Izraeli. Výzkumníci posadili účastníky k počítačům a poprosili je, aby vyhodnotili kresbu nabízenou jistým programem z hlediska pocitů, které v nich evokuje. Výzkumníci však naprogramovali počítače tak, aby se během práce účastníků výzkumu spustil program simulující počítačový virus. Ten působil dojmem, jako by byl virus výsledkem nějakého nesprávného „kliku“, který uchazeč omylem udělal. Nervozitu způsobenou „zkažením počítače“ znásobili výzkumníci u účastníků ještě tím, že naléhali, aby problém, který „způsobili“, okamžitě vyřešili. Zjištění však bylo velmi překvapivé. Říkalo totiž, že účastníci, které celá situace znervóznila nejvíce, byli zároveň nejvíce soustředěni na řešení problému a současně ho vyřešili nejefektivněji. Pokud ti tedy někdo řekne, aby ses tolik nestresoval, klidně se na něj jen pousměj.

1
Zdroj: shutterstock.com

Naučil ses číst nezvykle brzy

Britská studie 2 000 párů jednovaječných dvojčat dokázala, že navzdory stejným genům mělo vyšší IQ to dítě z dvojice sourozenců, které se naučilo číst dříve. Výzkumníci na základě jak tohoto, tak i mnoha jiných studií, dospěli k přesvědčení, že naučit dítě číst co nejdříve na něj má velmi výrazný vývojový dopad. Platí tedy zázračná formulka – nenaučil ses číst tak brzy, protože jsi byl chytrý, ale jsi chytrý, protože ses naučil číst brzy.

Jsi levák

V první řadě poděkujme za to, že časy, kdy učitelky nutily leváky psát a kreslit pravou rukou, jsou pryč. Být levákem totiž není žádná nemoc, právě naopak. Jedna velká studie prokázala, že za leváctví může schopnost rozbíhajícího se myšlení vyskytující se především u mužů. Je to jedinečná schopnost kombinovat dva navzájem nesouvisející objekty smysluplným způsobem – což je nezpochybnitelným znakem vysoké inteligence.

left-hand-drawing
Zdroj: optenz.net

Jako dítě jsi navštěvoval „hudebku“

Studie provedená psychologem Sylvainem Morenem jasně prokázala spojitost mezi hudebním nadáním dítěte a hodnotou jeho IQ. Moreno realizoval svůj výzkum na 48 dětech ve věku od 4 do 6 let. Děti rozdělil na 2 stejné skupiny, kde jedna absolvovala pod vedením učitele kurz výtvarné výchovy a druhá kurz hudební výchovy. Oba kurzy se konaly 5x týdně (každý den v délce jedné hodiny) po dobu 4 týdnů. Po 4 týdnech se ukázalo, že hodnota IQ se mírně zvýšila až u 90% dětí, které navštěvovaly kurz hudební výchovy.

Jsi zábavný

Výzkumy prokázaly i spojitost mezi hodnotou IQ a přirozeným smyslem pro humor. Vtipní lidé mají totiž obecně hodnotu IQ vyšší. Zdá se tedy, že i vtipné „popichování“ může být produktem bystré mysli.

Zdroj:  thinking-minds.net
Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]