0

sdílení

3 knihy, které určují směr mého života

Martin Halada / 23. prosince 2016 / Tools a Produktivita

Knihy. Knihy jsou naším společníkem již od nepaměti. Nejmoudřejší lidé své doby po staletí zachycovali své nejušlechtilejší myšlenky na papír, kus pergamenu nebo kůže. Hlavně knihám vděčíme za uchování kulturního dědictví a poznatků doby. V době, kdy jsme zahlceni informacemi a jsme často líní listovat, se zapomíná na magickou sílu knih.

Knihy mohou mít zásadní vliv na směřování mého života. Knihy dokáží předat poznatky, zabavit ale i formovat osobnost. Proto mi záleží na tom, co čtu. Dnes jsem vybral tři knihy, které aktuálně nejvíce ovlivňují mou životní cestu.

1. Chip a Dan Heath: Změna

switch
Foto: amazon.com

Heathovci v této knize vysvětlují, proč někteří lidé dokáží udělat efektivní změny a zlepšit životní situaci, a jiní ne. V Změně vykreslují životní příběhy úspěšných lidí, kteří dokázali vytěžit maximum ze situace, kterou jiní považovali za bezútěšnou. Kniha nás provází procesem změny. Vysvětluje, že k provedení změny potřebujeme mnohem víc než jen dobré rozhodnutí.

Kniha Změna nás na poznatcích moderní psychologie učí o tom, jak se chováme v procesu změny. Naši osobnost rozděluje na dvě části, které musí spolupracovat. První je označována jako vozka, naše logická část mozku. Ta určuje směr a rozhoduje o tom, že chceme provést změnu. Kromě ní existuje i druhá část naší mysli, naše podvědomí. Tu Chip a Dan přirovnávají ke slonovi. Pokud se slon zasekne a rozhodne, že nikam nepůjde, vozka se nikdy nikam nedostane. Proto je důležité pochopit, že změnu je třeba provádět nejen na logické, ale i na emocionální úrovni. Musíme se dostatečně motivovat. Musíme si být vědomi emocí spojených se změnou. K těmto dvěma složkám osobnosti se přidává ještě třetí faktor potřebný na změnu, a to příznivé podmínky. Musíme si vytvořit příznivé podmínky. Pokud budeme mít ve spíži hotovou cukrárnu, bude mnohem těžší nepodlehnout chuti na sladké, než když si doma nebudeme nechávat žádné sladkosti.

Kniha Změna ti ukáže, jak lídři dokázali aplikovat tyto tři složky efektivní změny v krachujících společnostech nebo hladovějících afrických vesnicích. Chceš změnit svůj život? Chceš zlepšit svět? Potřebuješ Změnu.

2. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí

návyky
Foto: gorila.sk

Kniha Stephana Coveyho 7 návyků skutečně efektivních lidí je bible rozvoje vlastní osobnosti. Časopis Time ji v roce 2011 zařadil mezi 25 nejvlivnějších knih o managementu. Covey se věnuje sedmi principům úspěšného života, které rozděluje do tří skupin. První tři se věnují řízení sebe sama, druhé tři řízení ostatních, zatímco poslední se zaměřuje na obnovu, dobíjení baterek a hledání rovnováhy mezi pokrokem a odpočinkem. Já osobně se momentálně snažím osvojit si zejména první tři, na které se také zaměřím v tomto článku.

První pravidlo hovoří o tom, že všechno v našich životech je naším dílem. Učí nás odpovědnosti. Mnoho lidí je nespokojeno se svými životy, bojí se však za ně přijmout odpovědnost, zbavit se závislosti, udělat těžké rozhodnutí, podívat se pravdě do očí a pracovat na sobě.

Když zjistíme, že svůj životní osud si volíme sami a že nemusíme být na nikom emocionálně, finančně ani jinak závislí, následuje druhé pravidlo, které nám má pomoci nasměrovat svůj život správným směrem. Druhé pravidlo se jmenuje Začněte s myšlenkou na konec. Mluví o tom, že při všem, co děláme, ať už jde o pracovní úkol, vystoupení, vztah nebo náš život, se máme zamyslet nad tím, co vlastně chceme dosáhnout. Kniha nás učí podívat se do svého mozku, nenechat se slepě vést rozhodnutími druhých a být dost kreativní na to, abychom našli vlastní hodnoty a vlastní cíle.

Na závěr následuje třetí pravidlo: To nejdůležitější dávejte na první místo. Vedení obsažené v druhém pravidle, nám určuje, kterým směrem máme jít. Covey však od vedení odlišuje řízení, které zajistí, že se tam, kam chceme, opravdu dostaneme. Právě řízení je předmětem třetího principu. Jde o osobní integritu, schopnost zodpovídat se sám sobě.

7 návyků skutečně efektivních lidí není snadné čtení. Vyžaduje introspekci a sílu podívat se na vlastní nedostatky a napravit je. Ale rozhodně to stojí za to.

3. Gándhí: Můj experiment s pravdou

DSCF5828
Foto: tuborgaha.sk

Mahátma Gándhí byl jednou z nejvýznamnějších osobností dvacátého století. Můj experiment s pravdou je autobiografií tohoto duchovního vůdce Indie. Je protkán úvahami o osobním vedení, efektivním životním stylu, náboženství, autorovými názory na stravování či jeho zkušenostmi z právního a politického života. Pokud se chceš dostat do hlavy Mahátmy Gándhího, sáhni po této knize. Kniha Můj experiment s pravdou mě učí, jak být skromnější, klidnější a odevzdaný svým cílům.

Zdroj titulní fotografie: favim.com
Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]