25 míst, která bys měl navštívit předtím, než navždy zmizí

Kristína Vavrová / 29. dubna 2017 / Zajímavosti

zdroj: pinterest.com

Kvůli globálnímu oteplování a lidské nedbalosti se zanedlouho tato vzácné místa stanou minulostí.

Seychelly

Oblíbená destinace na trávení líbánek, která se nachází v Indickém oceánu. Mizí kvůli půdní erozi a hrozí, že za 50 až 100 let už nebude existovat.

zdroj: pinterest.com

Hora Kilimandžáro, Tanzanie

Mezi lety 1912 a 2007 se sněhová pokrývka zmenšila až o 85 %. Můžeme pouze hádat, kdy zmizí úplně.

zdroj: pinterest.com

Mirador Basin a Národní park Tikal, Guatemala

Právě zde se nacházejí ruiny Mayské civilizace, ale nelegální rabování a spalování lesů mohou zničit i vzácné památky.

zdroj: pinterest.com

Sundarbans, Indie a Bangladéš

Toto území je domovem pro největší mangrovové lesy na světě, také zde žije mnoho ohrožených druhů zvířat. Odlesňování, znečištění a závislost na fosilních palivech způsobují stoupání mořské hladiny, která zase způsobuje erozi tohoto vzácného území.

zdroj: pinterest.com

Patagonské ledovce, Argentina

Asi není překvapením, že i tyto ledovce se čím dál tím více zmenšují.

zdroj: Mario Tama

Zahara de la Sierra, Španělsko

Tato provincie ztrácí množství zeleně a také množství volně žijících zvířat kvůli zvyšování teplot a poklesu dešťových srážek.

zdroj: pinterest.com

Vnější břehy v Severní Karolíně

Eroze způsobená oceánem ohrožuje památky jako například historické majáky.

zdroj: Jill Lang

Madagaskarské lesy

Těmto lesům je předpovídaných už jen 35 let života a mohou za to požáry a odlesňování.

zdroj: Hugh Lansdown

Národní park Glacier, Montana

Počet ledovců zde klesl z původního množství 150 na slabých 25. Do 15 let vymizí zřejmě úplně.

zdroj: pinterest.com

Benátky, Itálie

Je všeobecně známo, že Benátky se pomalu, ale jistě, potápějí. Nepomáhají tomu ani záplavy, které se v posledních letech objevují pravidelně.

zdroj: pinterest.com

Machu Picchu, Peru

Miliony turistů se chtějí přijít podívat na toto magické místo. Pro udržitelnost památky a zabránění eroze půdy by však měl být denní limit 2500 návštěvníků. Ten je však zdaleka překročen. Když se k tomu připočte ještě možný sesuv půdy, je dost možné, že toto místo se jednoho pěkného dne zhroutí.

zdroj: shutterstock.com

Ostrovy Galapagos, Ekvádor

Kombinace velkého množství turistů a cizích druhů zvířat, které do tohoto ekosystému původně nepatří, ohrožují vzácné původní druhy, které zde žijí.

zdroj: pinterest.com

Povodí Konga, Afrika

Druhý největší deštný prales na světě v sobě ukrývá více než 10 000 druhů rostlin, 1 000 druhů ptáků a 400 savců. Nicméně je předpovězeno, že do roku 2040 dvě třetiny tohoto lesa zmizí.

zdroj: pinterest.com

Mrtvé moře

V rámci 40 let toto moře kleslo o více než 24 metrů a o třetinu zmenšilo svou rozlohu. Jelikož okolní země stále využívají vodu z řeky Jordán (jediná řeka, která ústí do Mrtvého moře), je dost možné, že za 50 let tam už žádné moře nebude.

zdroj: pinterest.com

Park Everglades, Florida

Tento park byl prohlášen za ten nejohroženější v USA. Důvody jsou příliš vody, nové (a tomuto ekosystému neznámé) druhy zvířat a rozvoj měst.

zdroj: pinterest.com

Alpy, Evropa

Každý rok tyto hory ztrácejí okolo 3 % ze svého ledu, což znamená, že v roce 2050 by na tomto místě již nemusely být žádné ledovce. Může za to staré známé globální oteplování.

zdroj: pinterest.com

Tuvalu

9 malých ostrovů, které se nacházejí v Pacifickém oceánu mezi Austrálií a Havají, brzy zřejmě vymizí, neboť je zaplavuje voda. Samotné ostrovy přitom mají nadmořskou výšku jen 15 metrů nad mořem.

zdroj: pinterest.com

Tádž Mahal, Indie

Toto místo zná asi každý. Málokdo však ví o tom, že mu hrozí zhroucení kvůli erozi a extrémnímu znečištění.

zdroj: shutterstock.com

Velký korálový útes, Austrálie

Snem každého potápěče je prohlédnout si krásy tohoto korálového útesu. Za posledních 30 let však stoupající teplota ovzduší zapříčinila zmenšení jeho rozlohy o polovinu. Dalším problémem jsou blednoucí korály zapříčiněné kyselým prostředím.

zdroj: pinterest.com

Pyramidy, Egypt

Další oběti znečištění prostředí – postupně se oslabují desky, na kterých jsou pyramidy postaveny, čímž vzniká hrozba jejich zhroucení.

zdroj: shutterstock.com

Amazonský prales, Brazílie

S rozlohou 5.5 milionu čtverečních metrů je největším deštným lesem na světě. Ohrožuje ho však expanze zemědělství na úkor lesů.

zdroj: pinterest.com

Velká čínská zeď

Toto je největší struktura, jakou kdy člověk postavil a přežila (téměř bez problémů) 2000 let. Zeď však už dlouho nebude až tak velká, hlavně kvůli rozsáhlému zemědělství, které 2/3 z ní již poškodilo. Hrozí, že do 20 let z ní budou jen ruiny.

zdroj: Kavina Frayer

Maledivy

Asi není překvapením, že i tyto ostrovy se pomalu, ale jistě, potápějí kvůli klimatickým změnám. Vědci jim dávají životnost asi 100 let.

zdroj: pinterest.com

Mešity Timbuktu, Mali

Jsou součástí světového dědictví UNESCO a byly postaveny ve 14. – 16. století. Jejich problémem je však to, že jsou postavené z hlíny a jsou tedy těžko ochránitelné před zvyšujícími se teplotami a srážkami.

zdroj: pinterest.com

Big Sur, Kalifornie

Utíkej sem, chceš-li zblízka pozorovat velryby. Měl by sis však pospíšit, neboť velká sucha a požáry ubližují pobřeží a snižuje se tím výskyt velryb.

zdroj: pinterest.com

zdroj: businessinsider.com

Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]