0

sdílení

11 společných rysů vysoce inteligentních lidí

Simona Hanzelová / 1. února 2017 / Tools a Produktivita

Inteligentní lidé se vyznačují určitými vlastnostmi, které je odlišují od zbytku světa.Víš, které to jsou?

 

Jsou velmi přizpůsobiví

Společným rysem inteligentních lidí je, že jsou velmi flexibilní. Tuto myšlenku podporuje i nedávný psychologický výzkum, podle kterého je projevem inteligence i schopnost změnit vlastní chování za účelem účinnějšího vypořádání se se svým okolím. Takoví lidé se umí šikovně přizpůsobit změnám v prostředí, ve kterém se nacházejí, a jsou schopni dosáhnout čehokoliv bez ohledu na to, jaké komplikace a překážky jim přijdou do cesty.

Jsou si vědomi toho, že nevědí všechno

Na rozdíl od většiny se inteligentní lidé nebojí říci „nevím“, protože vědí, že nikdo nemůže vědět všechno, a to, co nevědí, se mohou naučit. Naopak – studie provedená Justinem Krugerem a Davidem Dunningem zjistila, že méně inteligentní lidé mají tendenci své kognitivní schopnosti přeceňovat.

tumblr_n0nuekuqs41sz5o1to1_500zdroj: 66.media.tumblr.com

Jsou nekonečně zvědaví

Albert Einstein údajně řekl: „Nemám žádné zvláštní nadání, jsem jen vášnivě zvědavý.“ Inteligentní lidé jsou často fascinováni tím, co ostatní považují za samozřejmost. I výzkum publikovaný v roce 2016 naznačuje, že existuje určitá spojitost mezi dětskou inteligencí a otevřeností novým zkušenostem, která zahrnuje i intelektuální zvědavost v dospělosti. Vědci ve Velké Británii během 50 let pozorovali tisíce lidí a zjistili, že 11 letí, kteří dosahovali lepších výsledků v IQ testech, jsou i v padesátce otevřenější novým zkušenostem.

Jsou vnímaví

Další charakteristikou inteligentních lidí je, že se neuzavírají před novými myšlenkami nebo příležitostmi, a jsou ochotni akceptovat a zvážit i jiné názory, než ty své. Stejně jsou otevření alternativním řešením. Tuto teorii podporují i ​​psychologové, kteří tvrdí, že lidé, kteří jsou otevření novým věcem, dosahují v IQ testech vyšší skóre. Zároveň se inteligentní lidé vyznačují i ​​zvýšenou opatrností, pokud jde o to, jaké názory a myšlenky zastávají, protože inteligentní mysl prostě neuvěří jen tak něčemu, pokud nemá k dispozici dostatek důkazů.

Mají rádi svou společnost

Vysoce inteligentní lidé mají vyšší sklony k individualismu a nedělá jim problém trávit čas o samotě, zatímco méně inteligentní lidé jsou více vázaní na společnost druhých. I nedávný výzkum potvrdil, že inteligentní lidé ve srovnání s ostatními nedosahují až takové míry uspokojení ze socializace s přáteli.

creative_wallpaper_girl_on_a_dirt_road_081037_zdroj: zastavki.com

Mají disciplínu

Vědci zjistili, že mezi inteligencí a sebeovládáním existuje určitá spojitost. Účastníci jedné studie, která se uskutečnila v roce 2009, dostali na výběr buď okamžitou, ale menší výplatu, nebo větší výplatu k pozdějšímu datu. Výsledky výzkumu ukázaly, že ti, kteří se rozhodli pro větší výplatu k pozdějšímu datu, čili ti, kteří disponovali větší dávkou sebeovládání, měli obecně lepší výsledky v IQ testech.

Mají smysl pro humor

Inteligentní lidé berou život s určitým nadhledem a mají kultivovaný smysl pro humor. V tomto se shodují i ​​vědci, podle kterých například profesionální komici dosahují vyšší úrovně verbální inteligence.

tumblr_mzi84ppczb1t0uffxo1_500zdroj: 67.media.tumblr.com

Jsou empatičtí

Inteligentní lidé někdy dokáží až téměř cítit, co si někdo jiný myslí nebo co cítí. Někteří psychologové tvrdí, že empatie, čili naladění na potřeby a pocity jiných, je součástí emoční inteligence. Pro jedince s vysokou emocionální inteligencí je většinou zajímavé mluvit s druhými lidmi a dozvídat se o nich více.

Dokáží spojit i zdánlivě nesouvisející pojmy

Inteligentní lidé jsou schopni vidět souvislosti i tam, kde jiní ne. Vidí paralely mezi na první pohled nesouvisejícími myšlenkami. Víš, co má společného sushi s melounem? Oba se obvykle jedí syrové a studené. Novinář Charles Duhigg tvrdí, že takové spojování souvislostí je charakteristickým znakem kreativity, která může souviset s inteligencí. Duhigg, který studoval proces výroby filmu Frozen (Ledové království) od společnosti Disney, dospěl k závěru, že film je originální a důmyslný zejména díky tomu, že přebírá staré myšlenky a nápady, které následně propaguje inovativním způsobem.

istock_000016794660smallzdroj: blog.creativelive.com

Prokrastinují

Šikovní lidé mají zvyk některé věci odkládat, protože se soustředí na to nejdůležitější. Někteří vědci však tvrdí, že inteligentní lidé odkládají dokonce i práci, kterou považují za smysluplnou. Psycholog Adam Grant naznačuje, že prokrastinace, kterou byl známý i Steve Jobs, je klíčem k inovacím.

Přemýšlejí nad otázkami, na které neexistuje odpověď

Tito jedinci se mnohdy zamýšlejí nad celým vesmírem a smyslem života. Mnohdy se sami sebe ptají, jaký je vlastně smysl všeho. Existenční zmatek může být jedním z důvodů, proč mají inteligentní lidé větší sklony k úzkosti. Inteligentní lidé totiž zvažují situace z různých úhlů, což znamená, že jsou si vždy vědomi možnosti, že se něco nepovede.

zdroj článku: businessinsider.com  zdroj titulní fotografie: koláž static4.businessinsider.com/pbs.twimg.com
Přidat komentář (0)
[display_facebook_embed_rotate]